1

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu grozījumu projekts

2

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 19. janvāra noteikumos Nr. 50 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.2. pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" īstenošanas noteikumi"

3

Politikas joma un nozare vai teritorija

Zinātnes un inovāciju politika.

4

Dokumenta mērķgrupas

Zinātniskās institūcijas, augstākās izglītības institūcijas

5

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Grozījumi MK noteikumos Nr. 50 izstrādāti, lai nodrošinātu iespējami ātrāku 1.1.1.2. pasākuma projekta finansējuma atlikuma pārdali uz 1.1.1.5. pasākuma otro projektu iesniegumu atlases kārtu un uz 1.1.1.3. pasākuma otro projektu iesniegumu atlases kārtu. Tāpat veikti tehniski precizējumi saistībā ar projekta īstenotāja maiņu.

6

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ņemot vērā, ka tiek izstrādāts MK noteikumu projektu komplekts, to plānots virzīt uz Ministru kabinetu steidzamības kārtībā, indikatīvi plānojot izskatīšanu Ministru kabinetā 2022. gada janvārī.

7

Dokumenti

 

 

8

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Viedokli var sniegt, rakstot uz elektroniskā pasta adresi inese.kasurina@izm.gov.lv līdz 2021.gada 16.decembrim

9

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli var sniegt, rakstot uz elektroniskā pasta adresi  inese.kasurina@izm.gov.lv līdz 2021.gada 16.decembrim

10

Atbildīgā amatpersona

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks – Struktūrfondu departamenta direktore Santa Šmīdlere.