1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 419 “Noteikumi par informācijas apmaiņas un uzraudzības kārtību Iekšējā tirgus informācijas sistēmas ietvaros, informācijas apmaiņā iesaistīto iestāžu atbildību un Eiropas profesionālās kartes izdošanas kārtību”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politika.

Industrijas un pakalpojumu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Noteikumu projektā noteiktais attieksies uz

1)      atzīšanas institūcijām saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 19. septembra noteikumi Nr. 566 “Noteikumi par informācijas institūcijām un institūcijām, kas izsniedz ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās”,

2)      personām, kas pretendē uz Eiropas profesionālās kartes saņemšanu.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Spēkā ir Ministru kabineta 2016. gada 28. jūnija noteikumi Nr. 419 “Noteikumi par informācijas apmaiņas un uzraudzības kārtību Iekšējā tirgus informācijas sistēmas ietvaros, informācijas apmaiņā iesaistīto iestāžu atbildību un Eiropas profesionālās kartes izdošanas kārtību” (turpmāk – noteikumi Nr. 419). 2018. gada 21. jūnijā pieņemts likums “Grozījumi likumā “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu”” (turpmāk – reglamentēto profesiju likuma grozījumi), kurā ir mainītas vairākas tiesību normas attiecībā uz Eiropas profesionālās kartes pieteikumu apstrādi, Eiropas profesionālās kartes izdošanu, anulēšanu, kā arī informācijas apmaiņu starp Latviju un citām ES dalībvalstīm par personām, kurām ierobežotas vai liegtas tiesības veikt profesionālo darbību reglamentētajās profesijās.

     Tādēļ noteikumi Nr. 419 tikai daļēji atbilst reglamentēto profesiju likuma prasībām un tos nepieciešams grozīt.

      Noteikumu projekta mērķis ir aktualizēt noteikumus Nr. 419, lai nodrošinātu to atbilstību reglamentēto profesiju likumā noteiktajām tiesību normām.

 

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Stāsies spēkā 2019.gada 1.janvārī

7.

Dokumenti

Noteikumu projekts (.docx)

Anotācija (.docx)

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Aicinām iepazīties ar noteikumu projektu un iesniegt atzinumu.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Inese.sture[at]izm.gov.lv

10.

Atbildīgā amatpersona

Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta vecākā eksperte Inese Stūre