1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

„Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumos Nr.484 “Kārtība, kādā organizē un īsteno darba vidē balstītas mācības”” (turpmāk – noteikumu projekts).

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politikas joma.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Profesionālās izglītības iestādes, to izglītojamie un uzņēmēji, kas īsteno darba vidē balstītas mācības

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekta mērķis ir precizēt nepieciešamo kompetenci darba vidē balstītu mācību (turpmāk - DVB) vadītājiem DVB mācību formā īstenotām jūrniecības nozares profesionālās izglītības programmām, kurās izglītojamos gatavo profesionālai darbībai uz kuģiem. Grozījumi izriet no nozares specifikas saistībā ar starptautiskajā regulējumā noteiktajām prasībām – atbilstoši 1978. gada Starptautiskās Jūrniecības organizācijas konvencijai par jūrnieku sagatavošanu, diplomēšanu un sardzes pildīšanu (“STCW konvencija”). Regulējumā precizēta un papildināta arī uzņēmuma kompetence DVB mācību jomā saskaņā ar STCW konvencijas regulējumu.       

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu plānots virzīt izskatīšanai valsts sekretāru sanāksmē  š.g. oktobrī.

7.

Dokumenti

Noteikumu projekts (.docx) un sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) (.docx)

 

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Viedokli var sniegt, rakstot uz e-pastu ilze.buligina@izm.gov.lv

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli var sniegt, rakstot uz e-pastu ilze.buligina@izm.gov.lv  

10.

Atbildīgā amatpersona

Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta vecākā eksperte Ilze Buligina 

Tālr.: 67047762

E-pasts: ilze.buligina@izm.gov.lv