1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts (turpmāk - noteikumu projekts).

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumos Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Noteikumu projekts attiecas uz aptuveni 24 129 pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagogiem, 12 159 pirmsskolas izglītības pedagogiem, 2426 profesionālās izglītības pedagogiem, 7350 interešu izglītības pedagogiem, 4144 profesionālās ievirzes izglītības pedagogiem.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikuma projekta mērķis ir atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 15. janvāra rīkojuma Nr. 17 “Par pedagogu darba samaksas pieauguma grafiku laikposmam no 2018. gada 1. septembra līdz 2022. gada 31. decembrim” 1. punktā noteiktajam paaugstināt pedagogu zemāko mēneša darba algas likmi. Projekts stāsies spēkā 2019. gada 1. septembrī. 

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu plānots virzīt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē 2019.gada 23.maijā.

7.

Dokumenti

Noteikumu projekts (.docx)

Noteikumu projekta anotācija (.docx)

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties noteikumu projekta izstrādē, sniedzot viedokli par to rakstiski.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz e-pasta adresi: modra.jansone@izm.gov.lv

10.

Atbildīgā amatpersona

Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta vecākā eksperte Modra Jansone, tālr. 67047973, e-pasta adrese: modra.jansone@izm.gov.lv.