1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekti (turpmāk – noteikumu projekti).

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 25. jūnija noteikumos Nr. 275 “Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas noteikumi” un „Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Valsts valodas politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Noteikumu projekti attiecas uz valsts valodas prasmes pārbaudes kārtotājiem, pārbaudījumu organizēšanas procesu.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Īstenojot ES fondu finansētu projektu „Valsts pārbaudījumu organizēšanas procesa pilnveide” ir paredzēta pāreja uz valsts pārbaudījumu, tai skaitā valodas prasmes pārbaudījumu elektronisku kārtošanu. Ar šiem noteikumu projektiem tiek veiktas izmaiņas valsts valodas prasmes pārbaudījumu kārtošanas procesā, to optimizējot un paredzot datu apstrādi Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Izsludināt VSS, saskaņoto projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā.

7.

Dokumenti

 

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja sniegt viedokli par projektu, iesniedzot rakstiskus priekšlikumus.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjiem lūgums sniegt viedokli līdz 2021. gada 15. jūlijam, nosūtot to uz e-pasta adresi: kaspars.veldre@izm.gov.lv un anta.lazareva@visc.gov.lv .

10.

Atbildīgā amatpersona

Informācijas tehnoloģiju un nodrošinājuma departamenta direktora vietnieks informācijas tehnoloģiju jomā Kaspars Veldre, kaspars.veldre@izm.gov.lv , Valsts izglītības satura centra Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja Anta Lazareva anta.lazareva@visc.gov.lv