1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumi

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumos Nr. 249 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" īstenošanas noteikumi" (turpmāk – MK noteikumu projekts).

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Profesionālās izglītības kompetences centrs  „Rīgas Valsts tehnikums”, valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”, Rīgas Mākslas un mediju tehnikums, Profesionālās izglītības kompetences centrs „Liepājas Valsts tehnikums”, Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums, Rēzeknes tehnikums, Rīgas Stila un modes tehnikums,  Profesionālās izglītības kompetences centrs „Nacionālā Mākslu vidusskola” un Profesionālās izglītības kompetences centrs „Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola”, Valsts izglītības attīstības aģentūra kā Izglītības un zinātnes ministrijas profesionālās izglītības iestāžu sadarbības partneris 8.1.3.specifiskā atbalsta projektu īstenošanā, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekta mērķis ir noteikt 8.1.3.specifiskā atbalsta finansējuma saņēmējus, kuri tiem piešķirto augstas gatavības projektu finansējumu, kas saistīts ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu, var iekļaut projekta kopējās izmaksās kā neattiecināmās izmaksas.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projekts tiks virzīts steidzamības kārtā izskatīšanai tuvākajā Ministru kabineta sēdē.

7.

Dokumenti

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Aicinām iepazīties ar noteikumu projektu, tā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumu (anotācija) un sniegt atzinumu.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Zenta.Ilkena@izm.gov.lv

10.

Atbildīgā amatpersona

Izglītības un zinātnes ministrijas Struktūrfondu departamenta vecākā eksperte Zenta Iļķēna.