Grozījumu projekts MK 2009. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” pēc pirmās saskaņošanas uz 2016. gada 22. jūniju: