Publikācijas datums:
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
sanda.roze@izm.gov.lv
Pasūtītājs
Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotais Eiropas Komisijas Erasmus+ projekts “EPALE Nacionālais atbalsta dienests”
Iepirkuma procedūra
Cenu aptauja
Kontakti
sanda.roze [at] izm.gov.lv

Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotais Eiropas Komisijas Erasmus+ projekts “EPALE Nacionālais atbalsta dienests” veic aptauju, lai iegūtu cenu piedāvājumus EPALE mācību, semināru un pasākumu, kā arī vebināru tiešraides tehniskajam nodrošinājumam.

Detalizēts darba uzdevumu apraksts un darba izpildes termiņš atrodams pievienotajā dokumentā – iepirkuma tehniskajā specifikācijā.

Lūdzu iesniegt Jūsu cenu piedāvājumu līdz 2022. gada 5. jūlija plkst. 13.00, sūtot to elektroniski uz e-pastu sanda.roze@izm.gov.lv.