Publikācijas datums:
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
līdz 2021.gada 6.maijam, nosūtot to uz elektroniskā pasta adresi: iepirkumi@izm.gov.lv