Publikācijas datums:
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
nosūtot to uz elektroniskā pasta adresi: iepirkumi@izm.gov.lv.