Publikācijas datums:
Paredzamā līgumcena
300
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
osūta uz e-pastu sanda.roze@izm.gov.lv savu finanšu piedāvājumu saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, kā arī pievieno savus rekvizītus