Publikācijas datums:
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
sanda.roze@izm.gov.lv
Iepirkuma procedūra
Cenu aptauja