Publikācijas datums:
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
līdz 2021. gada 12. maijam plkst. 10.00, nosūtot to uz elektroniskā pasta adresi: iepirkumi@izm.gov.lv