Publikācijas datums:
IZM 2021/22/AK/ERAF
Izsludināts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
nosūtot to uz elektroniskā pasta adresi: iepirkumi@izm.gov.lv