Publikācijas datums:
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
Pieteikumu Zoom saites saņemšanai sūtīt e-pastā: iepirkumi@izm.gov.lv

Izglītības un zinātnes ministrija 2021.gada 16. jūnijā, plkst. 13.00 rīko apspriedi ar piegādātājiem par Iepirkuma “Datortehnikas iepirkums mācību procesa nodrošināšanai sākumskolā un pamatskolā” dokumentāciju.

Apspriede notiks attālināti platformā – Zoom.

Apspriežamie jautājumi:

  • Informācija par plānotajiem iepirkuma (piegādes) termiņiem;
  • Piegādātāju iebildumi pret iepirkuma dokumentācijas prasībām;
  • Piegādātāju ierosinājumi iepirkuma dokumentācijas prasībām;
  • Citi jautājumi.

    Apspriede tiks dokumentēta, izmantojot audio un videoierakstu.

    Pieteikumu Zoom saites saņemšanai sūtīt e-pastā: iepirkumi@izm.gov.lv līdz 2021.gada 15.jūnijam.