Informatīvā ziņojuma mērķis ir atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 11. septembra protokollēmumā (prot. Nr. 42, 36§) dotajam uzdevumam sniegt informāciju par izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveidi, tai skaitā, pilnveidojot vispārējās vidējās izglītības kvalitātes kritērijus un sniegt informāciju par turpmāk plānoto izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveidē atbilstoši Valdības rīcības plāna 120.1. pasākuma izpildei un iezīmēt Izglītības un zinātnes ministrijas turpmāko rīcību Valdības rīcības plānā noteikto uzdevumu izpildei.

Informatīvo ziņojumu plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē 2020.gada martā.
Viedokli par izstrādāo dokumentu var sniegt, rakstot uz e-pastu anzela.jurane-bremane@izm.gov.lv