1.

Dokumenta veids

Informatīvais ziņojums

2.

Dokumenta nosaukums

„Reglamentēto profesiju jomas pilnveidošana Latvijā: paveiktais 2016.-2018. gadā un plānotie pasākumi 2019.-2021.gadā”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politika. Industrijas un pakalpojumu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Personas, kas strādā reglamentētajās profesijās.
Institūcijas, kuru darbība saistīta ar reglamentētajām profesijām.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Informatīvais ziņojums „Reglamentēto profesiju jomas pilnveidošanai Latvijā: paveiktais 2016.-2018. gadā un plānotie pasākumi 2019.-2021.gadā” sagatavots, lai izpildītu Ministru kabineta 2018. gada 18. septembra sēdes uzdevumu (prot. Nr.43 36.§, 2.p.). Ziņojums sniedz pārskatu par pēdējos gados veiktajām izmaiņām profesiju reglamentācijā un turpmāk plānotajiem uzdevumiem.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība Tiks izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē 2019.gada 28.martā, pēc saskaņošanas procesa tiks iesniegts Ministru kabinetā.

7.

Dokumenti

Informatīvais ziņojums (.docx)

Pielikums (.docx)

Pielikums (.docx)

Pielikums (.docx)

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Ikviens aicināts izteikt viedokli, to nosūtot uz e-pastu Inese.Sture@izm.gov.lv

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Ikviens aicināts izteikt viedokli, to nosūtot uz e-pastu Inese.Sture@izm.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta vecākā eksperte Inese Stūre