attēlsAtzīmējot Latvijas valsts simtgadi, 2018.gada jūnijā norisinājās nozīmīgs notikums Latvijas zinātnes dzīvē – IV Pasaules latviešu zinātnieku kongress.

Laiks: 18. - 20. jūnijs, 2018. gads

Norises vieta: Latvijas Nacionālā bibliotēka, Rīga

Kongresa mērķis: Savest kopā Latvijas un Latvijas izcelsmes zinātniekus un viņu draugus no visas pasaules, lai piedāvātu risinājumus Latvijas attīstībai un veicinātu ilgtermiņa sadarbību.

Kongresa uzdevums: Izveidot diskusiju platformu un pragmatisku inovāciju forumu, kurā Kongresa dalībniekiem ir iespēja:
• satikties, veidot attiecības un sadarbību kopīgu mērķu sasniegšanai un projektu uzsākšanai dažādās zinātnes jomās;
• informēt Latvijas sabiedrību par Latvijas un Latvijas izcelsmes zinātnieku izcilajiem sasniegumiem un veiksmes stāstiem, atklājot Latvijas cilvēkkapitāla spēku un potenciālu.
• stiprināt iesakņotību Latvijā, iepazīt Latvijas kultūru un tradīcijas;
• vairot Latvijas zinātnes un institūciju prestižu.

Kongresa organizētāji: Izglītības un zinātnes ministrija, sadarbībā ar Ārlietu ministriju, Latvijas Zinātnes padomi, Latvijas Universitāšu asociāciju, Latvijas Zinātņu akadēmiju, Latvijas Jauno zinātnieku apvienību, Latvijas Nacionālo bibliotēku, Latviešu ārstu un zobārstu apvienību, Pasaules brīvo latviešu apvienību, Eiropas latviešu apvienību un Amerikas latviešu apvienību.

Kongresa norise: Kongress ir daļa no Latvijas valsts simtgades pasākumiem. Drošības un nākotnes tēmas caurstrāvos visas Kongresa dienas.

Pirmā diena, tēma – Drošība un drošums: Kongresa runātāji un dalībnieki vairākās paneļdiskusijās un sesijās diskutēja par drošību un drošumu Latvijā. Drošība un drošums tiks aplūkota no vairākiem aspektiem – ģeopolitiskā drošība, hibrīdkara apdraudējumi, informācijas un kibertelpas drošība, energoneatkarība, globālā sasilšana un klimata pārmaiņas, cilvēkdrošība, pārtikas drošība un veselība.

Šeit pieejamas pirmās dienas prezentācijas:

  Otrā diena - darbs sešās zinātnes nozares sekcijās: Dalībnieki diskutēja par Latvijai būtiskiem jautājumiem un attīstību sekojošās zinātnes nozarēs – Dabaszinātnēs, Inženierzinātnēs un tehnoloģijās, Medicīnas un veselības zinātnēs, Zemkopībā, Sociālajās zinātnēs un Humanitārajās zinātnēs. Kongresam paralēli notika Latvijas vēsturnieku II kongress un Pasaules latviešu juristu III kongress.

  Trešajā dienā dalībnieki vērsa skatu nākotnē un noslēdzošajā forumā “Latvijas formula 2050” diskutēja par Latvijas attīstības scenārijiem un piedāvāja risinājumus, īpašu uzmanību pievēršot ģeopolitikai, investīciju un resursu plūsmai, tehnoloģijām un reģionālajai līderībai.

  Paralēlie pasākumi: Interaktīvi pasākumi, izstādes, žurnāla „Innovation” speciālizlaiduma prezentācija, atvērtās lekcijas, konkursi doktorantiem un pēc-doktorantiem, zinātnisko institūciju, augstskolu un inovatīvu uzņēmumu apmeklējumi, kas iepazīstinās Kongresa dalībniekus un visus interesentus ar Latvijas zinātni un tās iespējām.
  Kongress būs satikšanās vieta zinātniekiem un uzņēmējiem, lai apzinātu to ekonomisko potenciālu un veidotu kopīgus nākotnes sadarbības projektus. Notika pasākumi studentiem un jaunajiem zinātniekiem kopīgu biznesa ideju radīšanai, studijām, kopējiem projektiem pāri robežām.

  Kongresa runātāji, dalībnieki un sekciju vadītāji: Latvijas un Latvijas izcelsmes viedokļu līderi un viņu draugi no visas pasaules, kas pārstāv zinātni, akadēmisko vidi, valdību un uzņēmējdarbības jomu.

  Ar kongresa manifesta pieņemšanu noslēdzās IV Pasaules latviešu zinātnieku kongress. Noslēguma manifestā zinātnieki aicina 2019. gadu valstī noteikt par nacionālo zinātnes un augstākās izglītības gadu, lai sabiedrībā kopumā palielinātu izpratni par Latvijas zinātnes nozīmi valsts un sabiedrības stratēģisku mērķu sasniegšanā.

  Ar Kongresa norisi, runātājiem un programmu iespējams iepazīties Kongresa mājaslapā.

  Pirmās un trešās dienas diskusijas var skatīties videoierakstos LMT straumē. Kongresa sociālo mediju konti TwitterFacebook  un YouTube.

  Papildus informāciju par Kongresa norisi var saņemt sazinoties ar Izglītības un zinātnes ministrijas, Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta vecāko eksperti Evitu Čikuti, tālr.:+371 67047938, e-pasts: kongress@izm.gov.lv.

  Informāciju par Kongresu angļu valodā atradīsiet šeit.

  attēlsattēls

  Pasākums tiek realizēts ERAF projekta “Integrētie nacionālā līmeņa pasākumi Latvijas pētniecības un attīstības interešu pārstāvības stiprināšanai Eiropas pētniecības telpā”, Nr. 1.1.1.5/17/I/002 ietvaros.