2019. gads

21.augustā izglītības speciālisti tikās tradicionālajā konferencē

 

Sagaidot jauno mācību gadu, trešdien, 2019.gada 21.augustā, Izglītības un zinātnes ministrija vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu direktorus, kā arī pašvaldību izglītības speciālistus aicināja uz tradicionālo izglītības konferenci. Konferenci atkllāja izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska.

Izglītības speciālisti uzzināja par 2019./2020.mācību gada aktualitātēm vispārējā un profesionālajā izglītībā, par ieteikumiem pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanai, par paveikto izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveidē un citiem jaunumiem.

Konferences darba kārtība (.docx)

2019./2020.mācību gada aktualitātes (.pdf)

Prezentācijas:

Izglītības un zinātnes ministres Ilgas Šuplinskas prezentācija (.pdf)

Skola2030 skolēnu un vecāku vērtējuma par izglītības kvalitāti aptauja (.pdf)

Ieteikumi pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanai (.pdf)

Ko nozīmē akcentu maiņa no mācīšanās novērtēšanas uz vērtēšanu mācīšanās atbalstam? (.pdf)

Vienā solī ar jauno izglītības saturu un izglītības kvalitātes monitoringu (.pdf)

Izglītības satura plānošanas principi vidusskolā: ieviešanas soļi (.pdf)

Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide (.pdf)

Pārskats par aktuālajām ES fondu investīcijām izglītībā (.pdf)

Konferences video:

Interaktīvās aptaujas rezultāti:

KasRaksturoMsdienguSkolasVadtju

sadarbiba

formativavertesana

 

 

 IZM infografix2108 01

Lejuplādēt

INFOGR Pro izgl3

Lejuplādēt

 


2018. gads

20.augustā izglītības speciālisti tikās tradicionālajā konferencē

Video no konferences:

Prezentācijas:

Administratīvā sloga mazināšana izglītības iestāžu darbībā (2018./2019. mācību gads) (.pdf)

Pilnveidotā satura izstrādes un ieviešanas aktualitātes (.pdf)

Latvijas skolas soma (.pdf)

2018./2019.mācību gada aktualitātes un jaunumi izglītībā (.pdf)

Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide (.pdf)

Medijpratības nozīme bērnu un jauniešu izglītībā (.pdf)

Darbnīcu prezentācijas un izdales materiāli:

Skolotāja snieguma apraksts (.pdf)

Mācību darba organizācija (.pdf)

Vērtēšanas piemēri (.pdf)

Mācību satura un vērtēšanas plānošana (.pdf)

Izglītības satura plānošanas principi (.pdf)

Izglītības satura plānošanas principi vidusskolā (.pdf)

Pirmsskolas izglītības iestādēm pieejamais atbalsts (.pdf)

Izglītības iestādēm pieejamais atbalsts (.pdf)