1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījums Ministru kabineta 2002. gada 21. maija noteikumos Nr. 194 “Izglītības programmu minimālās prasības arhitekta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai””

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Izglītības un zinātnes politika.

Industrijas un pakalpojumu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Noteikumu projektā noteiktais attieksies uz

1)      augstskolām, ja tās izstrādās, licencēs, akreditēs un īstenos attiecīgas studiju programmas arhitekta kvalifikācijas ieguvei,

2)      kompetentajām institūcijām, ,

 personām, kas iegūst kvalifikāciju arhitekta profesijā.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Spēkā ir Ministru kabineta 2002. gada 21. maija noteikumi Nr. 194 “Izglītības programmu minimālās prasības arhitekta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai” (turpmāk – noteikumi Nr. 194), kuri nosaka izglītības satura minimālās prasības kvalifikācijas iegūšanai arhitekta profesijā.

     Latvija ir saņēmusi Eiropas Komisijas 2019. gada 24. janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2018/2296, kurā norādīts uz to, ka Latvija nav korekti pārņēmusi vairākas direktīvas 2005/36/ES tiesību normas attiecībā uz minimālajām izglītības prasībām arhitekta kvalifikācijas iegūšanai.

     Noteikumu projekta mērķis ir novērst neatbilstību starp direktīvu 2005/36/EK un noteikumiem Nr. 194.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Dokumentu paredzēts izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē ne vēlāk kā 2019.gada 7.novembrī.

7.

Dokumenti

Noteikumu projekts (.docx)

Anotācija (.docx)

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Viedokli var sniegt, rakstot uz e-pastu Inese.Sture@izm.gov.lv

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli var sniegt, rakstot uz e-pastu Inese.Sture@izm.gov.lv

10.

Cita informācija

nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Izglītības un zinātnes ministrijas vecākā eksperte Inese Stūre