Lēmumu par izglītības iestāžu reorganizāciju, slēgšanu vai dibināšanu pieņem pašvaldības kā izglītības iestāžu dibinātājs. Par savu lēmumu pašvaldības informē Izglītības un zinātnes ministriju, iesniedzot nepieciešamos dokumentus un informāciju, lūdzot ministrijai šo lēmumu saskaņot. Atbilstoši noteiktajai kārtībai ministrija saņemto informāciju izvērtē un sniedz atbildi par to, vai saskaņo vai nesaskaņo pašvaldības lēmumu par izglītības iestādes reorganizāciju, slēgšanu vai dibināšanu.

Izskatot jautājumus par saskaņojumu pašvaldības lēmumam par vispārējās vidējās izglītības iestādes reorganizēšanu vai likvidāciju, tiek ņemti vērā šādi kritēriji:

izglītības iestādes darba kvalitāte – skolēnu mācību rezultāti un sekmības dinamika, izglītības programmu piedāvājums, sasniegumi interešu izglītības jomā, pedagogu un izglītības iestādes vadītāja darba kvalitāte u.c.;
izglītības pieejamība – sākumskolas (1.-6.klase) iespējami tuvāk bērna dzīvesvietai;
transporta nodrošinājums;
izglītības iestādes tīkla attīstības koncepcija novadā – pieejamie finanšu resursi, izglītības iestāžu ēku piepildījums un noslogojums, teritorijas demogrāfiskās tendences, pašvaldības ekonomiskās attīstības potenciāls;
iesaistīto pušu (skolēnu, pedagogu, vecāku) informētība un viedoklis.
Pirms lēmuma pieņemšanas tiek izskatīts pašvaldības iesniegums, pašvaldības lēmums par izglītības iestādes reorganizēšanu vai likvidāciju, pašvaldības argumentēts pamatojums par reorganizēšanu vai likvidāciju.

Izglītības iestādes, kuru dibināšanu 2016. gadā ir saskaņojusi Izglītības un zinātnes ministrija

Nr. p.k.

Dibinātā izglītības iestāde

Dibinātājs

Dibinātāja vēstule

IZM saskaņojums

Komentārs

Datums

Vēstules Nr.

Datums

Vēstules Nr.

1.

Zlēku pirmsskolas izglītības iestāde "Rūķītis"

Ventspils novada pašvaldība

06.01.2016.

1.11/IZ032

20.01.2016.

01-14e/211

 

2.

Pirmsskolas izglītības iestāde "Lotte"

Tukuma novada pašvaldība

12.02.2016.

1-22/554

26.02.2016.

01-14e/784

 

3.

Pirmsskolas izglītības iestāde "Mārzemīte"

Mārupes novada pašvaldība

15.04.2016.

2-5/993

18.04.2016.

01-14e/1505

 

 

Laucesas pamatskola

Daugavpils novada pašvaldība

03.03.2016.

2.1-08/226

30.03.2016.

01-14e/1217

Izveidota apvienojot Tabores pamatskolu un Birznieku pamatskolu

 

Saldus vidusskola

Saldus novada pašvaldība

09.02.2016.

4-37.1/474

19.02.2016.

01-14/720

Izveidota apvienojot Saldus 1. vidusskolu un Saldus 2. vidusskolu

 

 

Izglītības iestādes, kuru reorganizāciju 2016.gadā saskaņojusi Izglītības un zinātnes ministrija

 

Nr. p.k.

Reorganizētā izglītības iestāde

Dibinātājs

Dibinātāja vēstule

IZM saskaņojums

Reorganizēta (datums)

Izglītības iestādes nosaukums (rezultāts)

 

Datums un vēstules Nr.

Datums

Vēstules Nr.

 

Pašvaldību lēmumi par izglītības iestāžu reorganizāciju, tās apvienojot

 

1.               

Ramatas sākumskola un Mazsalacas vidusskola reorganizētas apvienojot

Mazsalacas novada
 pašvaldība

11.12.2015. 03.10.2246

15.01.2016.

01-14e/147

01.06.2016.

Mazsalacas vidusskola

 

2.               

Smiltenes ģimnāzijas, Smiltenes Centra vidusskolas un Smiltenes Trīs pakalnu sākumskolas reorganizācija apvienojot

Smiltenes novada
 dome

09.12.2015. 04.04.2804

20.01.2016.

01-14e/212

01.09.2016.

Smiltenes vidusskola

 

3.               

Aizkraukles novada ģimnāzijas reorganizācija, apvienojot ar Aizkraukles 1.vidusskolu un Aizkraukles pilsētas sākumskolu

Aizkraukles novada pašvaldība

07.01.2016. 2.1-2/2/16/7

27.01.2016.

01-14e/373

01.09.2016.

Aizkraukles novada vidusskola

 

4.               

Mākoņkalna pirmsskolas izglītības iestāde

Rēzeknes novada pašvaldība

22.02.2016. 4.9.1/311

03.03.2016.

01-14e/870

01.09.2016.

Kaunatas pirmsskolas izglītības iestādes "Zvaniņš" Mākoņkalna struktūrvienība

 

5.               

Baltinavas novada pirmsskolas izglītības iestāde (reorganizēta pievienojot Baltinavas vidusskolai)

Baltinavas novada pašvaldība

02.03.2016.  3-3/94  

29.03.2016.

01-14e/1199

15.08.2016.

Baltinavas vidusskola

 

6.               

Pirmsskolas izglītības iestāde “Cielaviņa” un tās filiāle Zilākalnā (reorganizētas pievienojot Jura Neikena Dikļu pamatskolai)

Kocēnu novada pašvaldība

14.04.2016.   3.17/406

18.05.2016.

01-14e/1951

31.08.2016.

Jura Neikena Dikļu pamatskola

 

7.               

Skujenes pamatskola (reorganizēta nododot Amatas novada pašvaldībai)

Vecpiebalgas novada pašvaldība

26.02.2016.  3-10/131

18.05.2016.

01-14e/1957

29.07.2016.

Skujenes pamatskola

 

8.               

Skujenes pamatskola un Sērmūkšu pamatskola (reorganizētas apvienojot)

Amatas novada pašvaldība

18.02.2016.  3–8.1/0220160156/A142

18.05.2016.

01-14e/1959

01.09.2016.

Amatas novada Skujenes pamatskola

 

9.               

Dauguļu internātpamatskola un Vaidavas internātpamatskola (reorganizētas apvienojot)

Kocēnu novada pašvaldība

26.04.2016.    3.17/496

27.07.2016.

01-14e/3087

31.08.2016.

Ziemeļvidzemes internātpamatskola

 

10.           

Alojas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” ar struktūrvienību Vilzēnos (pievienojot Alojas Ausekļa vidusskolas, Ozolmuižas pamatskolas un Staiceles vidusskolas pirmsskolas izglītības grupas)

Alojas novada pašvaldība

29.02.2016. 3-6/16/259

24.03.2016.

01-14e/1167

01.01.2017.

Alojas novada pirmsskolas izglītības iestāde “Auseklītis”

 

 

 

11.           

Stendes pirmsskolas izglītības iestāde “Saulīte” un Stendes pamatskola (reorganizētas apvienojot)

Talsu novada pašvaldība

01.07.2016.

170/7/1-6

05.09.2016.

01-16.1e/3695

01.01.2017.

Stendes pamatskola

 

Pašvaldību lēmumi par izglītības iestāžu reorganizāciju, mainot īstenoto izglītības pakāpi

 

1.               

Ķemeru vidusskola

Jūrmalas pilsētas
 dome

15.12.2015. 1.1-19/5736

06.01.2016.

01-14/38

01.07.2016.

Ķemeru pamatskola

 

2.               

Lielupes vidusskola

Jūrmalas pilsētas
 dome

15.12.2015. 1.1-19/5735

06.01.2016.

01-14/39

01.07.2016.

Lielupes pamatskola

 

3.               

Mārcienas pamatskola

Madonas novada pašvaldība

08.02.2016. MNP/2.1.3.1./16/246

24.03.2016.

01-14e/1153

01.08.2016.

Mārcienas sākumskola

 

4.               

Priekuļu pamatskola

Preiļu novada pašvaldība

29.02.2016. 4-10/230

23.03.2016.

01-14e/1139

01.09.2016.

Priekuļu sākumskola

 

5.               

Vārkavas pamatskola

Vārkavas novada pašvaldība

03.02.2016. VNP/3–12/16

18.03.2016.

01-14e/1094

31.08.2016.

Vārkavas pirmsskolas izglītības iestāde "Cimdiņš"

 

6.               

Nīcgales pamatskola

Daugavpils novada pašvaldība

03.03.2016. 2.1-08/223

30.03.2016.

01-14e/1216

01.09.2016.

Nīcgales sākumskola

 

7.               

Ezeres vidusskola

Saldus novada pašvaldība

09.03.2016.  4-37.1/873

29.03.2016.

01-14e/1206

01.09.2016.

Ezeres pamatskola

 

8.

Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskola

Apes novada pašvaldība

29.02.2016.  A/3-12.1/164

18.04.2016.

01-14e/1506

01.09.2016.

Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola

 

9.

Svētes pamatskolas Glūdas filiāle (nododot Glūdas pirmsskolas izglītības iestādei "Taurenītis")

Jelgavas novada pašvaldība

29.02.2016. JNP/3–18/16/57

31.05.2016.

01-14e/2208

01.09.2016.

Glūdas pirmsskolas izglītības iestāde "Taurenītis"

 

10.

Ventspils 5.vidusskola

Ventspils pilsētas pašvaldība

03.08.2016.

1-12/736

13.08.2016.

01-16.1e/3367

01.09.2016.

Ventspils Pārventas pamatskola

 

 

 

 

 

Izglītības iestādes, kuru slēgšanu 2016.gadā saskaņojusi Izglītības un zinātnes ministrija

Nr. p.k.

Izglītības iestādes nosaukums

Dibinātājs

Dibinātāja vēstule

IZM saskaņojums

Likvidēta

Rezultāts

Datums

Vēstules Nr.

Datums

Vēstules Nr.

Datums

Pašvaldību lēmumi par izglītības iestāžu likvidāciju, tās pievienojot citai izglītības iestādei

1.               

Saldus 1.vidusskola

Saldus novada pašvaldība

09.02.2016.

4-37.1/474

19.02.2016.

01-14/720

29.07.2016.

Dibināta Saldus vidusskola

2.               

Saldus 2.vidusskola

Saldus novada pašvaldība

09.02.2016.

4-37.1/474

19.02.2016.

01-14/720

29.07.2016.

3.               

Nīgrandes pamatskola (pievienojot Saldus novada pašvaldības Kalnu vidusskolai)

Saldus novada pašvaldība

09.02.2016.

4-37.1/474

19.02.2016.

01-14/720

29.07.2016.

Pievienota Saldus novada pašvaldības Kalnu vidusskolai

4.               

Nīgrandes pirmsskolas izglītības iestāde “Griezīte” (pievienojot Nīgrandes pirmsskolas izglītības iestādei “Straumīte”)

Saldus novada pašvaldība

09.02.2016.

4-37.1/474

19.02.2016.

01-14/720

29.07.2016.

Pievienota Nīgrandes pirmsskolas izglītības iestādei “Straumīte”

5.               

Saldus 1.vidusskolas struktūrvienība “Sātiņu pamatskola” (izglītības programmu īstenošana nodota Saldus pirmsskolas izglītības iestādei “Sienāzītis”)

Saldus novada pašvaldība

09.02.2016.

4-37.1/474

19.02.2016.

01-14/720

01.08.2016.

Izglītības programmu īstenošana nodota Saldus pirmsskolas izglītības iestādei “Sienāzītis”

6.               

Tabores pamatskola

Daugavpils novada pašvaldība

03.03.2016.

2.1-08/227

29.03.2016.

01-14e/1201

31.08.2016.

Dibināta Laucesas pamatskola

7.               

Birznieku pamatskola

Daugavpils novada pašvaldība

03.03.2016.

2.1-08/225

29.03.2016.

01-14e/1205

31.08.2016.

8.               

Skrudalienas pamatskola (pievienojot Silenes pamatskolai)

Daugavpils novada pašvaldība

03.03.2016.

2.1-08/224

30.03.2016.

01-14e/1215

31.08.2016.

Pievienota Silenes pamatskolai

Pašvaldību lēmumi par izglītības iestāžu likvidāciju

1.

Mežotnes internātvidusskola

Bauskas novada dome

10.12.2015.

3-14.15/3620

06.01.2016.

01-14/40

08.07.2016.

 

2.

Daukstes pamatskola

Gulbenes novada dome

05.01.2016.

GND/4.6/16/20

20.01.2016.

01-14e/206

08.07.2016.

 

3.

Zlēku pamatskola

Ventspils novada pašvaldība

06.01.2016.

1.11/IZ032

20.01.2016.

01-14e/211

15.08.2016.

 

4.

Kalnezeru Katoļu pamatskola

Rēzeknes novada pašvaldība

22.02.2016.

4.9.1/310

24.03.2016.

01-14e/1172

19.08.2016.

 

5.

Kalniešu pamatskola

Krāslavas novada pašvaldība

02.03.2016.

3.13/189

24.03.2016.

01-14e/1187

01.08.2016.

 

6.

Skaistas sākumskola

Krāslavas novada pašvaldība

02.03.2016.

3.13/189

24.03.2016.

01-14e/1187

01.08.2016.