Izglītības un zinātnes 2018.gadā saskaņotie lēmumi par izglītības iestāžu dibināšanu, reorganizāciju un likvidāciju.

 Pašvaldību lēmumi par izglītības iestāžu dibināšanu

Nr. p.k.

Dibinātā izglītības iestāde

Dibinātājs

Dibinātāja vēstules  datums

IZM saskaņojuma datums

Dibināšanas datums

1.

Augšlīgatnes Jaunā sākumskola

Līgatnes novada pašvaldība

06.02.2018.

06.03.2018.

01.02.2018.

2.

Dobeles novada pirmsskolas izglītības iestāde “Ābolītis”

Dobeles novada pašvaldība

26.02.2018.

06.03.2018.

01.08.2018.

3.

Garkalnes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Skudriņas”

Garkalnes novada pašvaldība

04.04.2018.

18.04.2018.

27.03.2018.

4.

Garkalnes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Čiekuriņš”

Garkalnes novada pašvaldība

04.04.2018.

18.04.2018.

27.03.2018.

5. Ikšķiles novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Čiekuriņš” Ikšķiles novada pašvaldība 28.06.2018. 02.07.2018. 27.06.2018.

 

Pašvaldību lēmumi par izglītības iestāžu reorganizāciju, mainot īstenoto izglītības pakāpi

Nr. P.k.

Reorganizētā izglītības iestāde

Dibinātājs

Dibinātāja vēstules datums

IZM saskaņojuma datums

Reorganizēta (datums)

Izglītības iestādes nosaukums (rezultāts)

1.

Liepupes vidusskola

Salacgrīvas novada pašvaldība

05.01.2018.

16.01.2018.

31.07.2018.

Liepupes pamatskola

 

2.

Irlavas vidusskola

Tukuma novada pašvaldība

05.02.2018.

15.02.2018.

31.08.2018.

Irlavas pamatskola

 

3.

Kārķu pamatskola

Valkas novada pašvaldība

07.02.2018.

21.02.2018.

26.07.2018.

Kārķu sākumskola

 

4.

Vijciema pamatskola

Valkas novada pašvaldība

07.02.2018.

21.02.2018.

26.07.2018.

Vijciema sākumskola

 

5.

Asūnes pamatskola

Dagdas novada pašvaldība

23.02.2018.

28.02.2018.

01.09.2018.

Asūnes sākumskola

 

6.

Šķaunes pamatskola

Dagdas novada pašvaldība

23.02.2018.

28.02.2018.

01.09.2018.

Šķaunes sākumskola

 

7.

Tīnūžu pamatskola

Ikšķiles novada pašvaldība

28.02.2018.

06.03.2018.

01.08.2018.

Tīnūžu sākumskola

 

8.

Rudes pamatskola

Nīcas novada pašvaldība

12.03.2018.

10.04.2018.

01.09.2018.

Rudes sākumskola

 

 

Pašvaldību lēmumi par izglītības iestāžu apvienošanu, pievienošanu citai izglītības iestādei

Nr. P.k.

Reorganizētā izglītības iestāde

Dibinātājs

Dibinātāja vēstules datums

IZM saskaņojuma datums

Reorganizēta (datums)

Izglītības iestādes nosaukums (rezultāts)

1.

Jumpravas vidusskolas un Lielvārdes novada pašvaldības Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš”

Lielvārdes novada pašvaldība

05.12.2017.

22.01.2018.

31.07.2018.

Jumpravas pamatskola

 

2.

Biržu internātpamatskola un Biržu pamatskola

Salas novada pašvaldība

23.02.2018.

14.03.2018.

31.08.2018.

Biržu pamatskola

 

3.

Tukuma internātpamatskola un Dzirciema internātpamatskola

Tukuma novada pašvaldība

23.02.2018.

06.03.2018.

23.08.2018.

Tukuma novada internātpamatskola

 

4.

Ilūkstes 1.vidusskola, Ilūkstes Sadraudzības vidusskola, Subates pamatskola un Eglaines pamatskola

Ilūkstes novada pašvaldība

02.03.2018.

09.03.2018.

31.08.2018.

Ilūkstes Raiņa vidusskola

 

5.

Kalētu pamatskola un Kalētu Mūzikas un mākslas skola

Priekules novada pašvaldība

09.03.2018.

18.04.2018.

31.08.2018.

Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskola

 

6.

Daugavpils pilsētas 2.speciālās pirmsskolas izglītības iestāde

Daugavpils pilsētas pašvaldība

19.12.2017.

15.01.2018.

01.07.2018.

Pievienota Daugavpils logopēdiskajai internātpamatskolai – attīstības centram

 

7.

Ķeipenes vispārējās pirmsskolas izglītības iestāde “Saulīte”

Ogres novada pašvaldība

23.01.2018.

06.02.2018.

01.08.2018.

 

Pievienota Ķeipenes pamatskolai

 

8.

Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis”

Ogres novada pašvaldība

23.01.2018.

06.02.2018.

01.08.2018.

 

Pievienota Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestādei “Cīrulītis”

 

9.

Rites pamatskola

Viesītes novada pašvaldība

25.01.2018.

28.02.2018.

31.07.2018.

Pievienota Viesītes vidusskolai

 

10.

Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskola

Ērgļu novada pašvaldība

31.01.2018.

03.03.2018.

01.08.2018.

Pievienota Ērgļu vidusskolai

 

11.

Rēzeknes pilsētas speciālās pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaniņš”

Rēzeknes pilsētas pašvaldība

29.01.2018.

28.02.2018.

31.07.2018.

Pievienota Rēzeknes internātpamatskolai – attīstības centram

 

12.

Dunavas pamatskola

Jēkabpils novada pašvaldība

06.02.2018.

28.02.2018.

31.08.2018.

Pievienota Dignājas pamatskolai

 

13.

Pirmsskolas izglītības iestāde “Zīļuks”

Burtnieku novada pašvaldība

26.02.2018.

15.03.2018.

31.08.2018.

 

Pievienota Rencēnu pamatskolai

 

14.

Inešu pamatskola

Vecpiebalgas novada pašvaldība

01.03.2018.

19.03.2018.

31.08.2018.

Pievienota Vecpiebalgas vidusskolai

 

15.

Nagļu pirmsskolas izglītības iestāde

Rēzeknes novada pašvaldība

01.03.2018.

07.03.2018.

03.09.2018.

PII grupas pievienotas Gaigalavas pirmsskolas izglītības iestādei

 

16.

Rikavas pirmsskolas izglītības iestāde

Rēzeknes novada pašvaldība

01.03.2018.

07.03.2018.

03.09.2018.

Pievienojot PII grupas Gaigalavas pamatskolas struktūrvienībai Rikavas sākumskola

 

17.

Lūznavas pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaciņa”

Rēzeknes novada pašvaldība

01.03.2018.

07.03.2018.

03.09.2018.

Pievienojot PII grupas Ozolaines  pirmsskolas izglītības iestādei “Jāņtārpiņš”

 

18.

Čornajas pirmsskolas izglītības iestāde “Brīnumzeme”

Rēzeknes novada pašvaldība

01.03.2018.

07.03.2018.

03.09.2018.

Pievienojot PII grupas Kaunatas pirmsskolas izglītības iestādei “Zvaniņš”

 

19.

Glūdas pirmsskolas izglītības iestāde „Taurenītis”

Jelgavas novada pašvaldība

06.03.2018.

09.03.2018.

01.09.2018.

Pievienojot Šķibes pamatskolai

 

20.

Mārsnēnu pamatskolas

Priekuļu novada pašvaldība

22.03.2018.

18.04.2018.

31.07.2018.

Pievienojot Liepas pamatskolai

 

21.

Madonas Vakara un neklātienes vidusskola

Madonas novada pašvaldība

23.03.2018.

24.04.2018.

31.07.2018.

Pievienojot Madonas pilsētas vidusskolai

 

22.

Nirzas pamatskola

Ludzas novada pašvaldība

29.03.2018.

27.04.2018.

31.08.2018.

Pievienojot Pildas pamatskolai

 

23.

Ainažu pirmsskolas izglītības iestāde “Randa”

Salacgrīvas novada pašvaldība

23.03.2018.

27.04.2018.

31.08.2018.

Pievienojot Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskolai

 

24. Dzērbenes vispārizglītojošā un mūzikas pamatskola un Taurenes pamatskola Vecpiebalgas novada pašvaldība 01.03.2018. 06.06.2018. 31.08.2018. Vecpiebalgas novada pamatskola  

 

Pašvaldību lēmumi par izglītības iestāžu likvidāciju

Nr. p.k.

Reorganizētā izglītības iestāde

Dibinātājs

Dibinātāja vēstules datums

IZM saskaņojuma datums

Likvidēta

(datums)

1.

Jaunburtnieku pamatskola

Kocēnu novada pašvaldība

30.01.2018.

06.02.2018.

01.08.2018.

2.

Vaiņodes internātpamatskola

Vaiņodes novada pašvaldība

02.01.2018.

06.03.2018.

15.06.2018.

3.

Asares pamatskola

Aknīstes novada pašvaldība

25.01.2018.

06.03.2018.

31.07.2018.

4.

Saldus Vakara vidusskola

Saldus novada pašvaldība

30.01.2018.

03.03.2018.

31.07.2018.

5.

Mazirbes internātpamatskola

Dundagas novada pašvaldība

07.02.2018.

09.03.2018.

31.08.2018.

6.

Gramzdas pamatskola

Priekules novada pašvaldība

31.01.2018.

26.02.2018.

31.07.2018.

7.

Upītes pamatskola

Viļakas novada pašvaldība

14.02.2018.

20.03.2018.

31.08.2018.

8.

Jaunlaicenes sākumskola

Alūksnes novada pašvaldība

28.02.2018.

06.03.2018.

31.08.2018.

9.

Liepnas internātpamatskola

Alūksnes novada pašvaldība

28.02.2018.

06.03.2018.

31.08.2018.

10.

Krimūnu sākumskola

Dobeles novada pašvaldība

26.02.2018.

06.03.2018.

31.07.2018.

11.

Žīguru pirmsskolas izglītības iestāde “Lācītis”

Viļakas novada pašvaldība

13.02.2018.

03.03.2018.

31.08.2018.

12.

Konstantinovas sākumskola

Dagdas novada pašvaldība

27.02.2018.

06.03.2018.

31.08.2018.

13.

Druvienas sākumskola

Gulbenes novada pašvaldība

02.03.2018.

07.03.2018.

01.09.2018.

14.

Baltinavas Kristīgā internātpamatskola

Baltinavas novada pašvaldība

01.03.2018.

07.03.2018.

31.08.2018.

15.

Litenes sākumskola

Gulbenes novada pašvaldība

02.03.2018.

07.03.2018.

01.09.2018.

16.

Priekuļu sākumskola

Preiļu novada pašvaldība

07.03.2018.

19.03.2018.

31.08.2018.

17.

Preiļu novada Vakara (maiņu) un neklātienes vidusskola

Preiļu novada pašvaldība

07.03.2018.

19.03.2018.

31.08.2018.

18.

Aglonas internātvidusskola

Aglonas novada pašvaldība

02.03.2018.

06.04.2018.

31.08.2018.

19.

Mārcienas sākumskola

Madonas novada pašvaldība

23.03.2018.

24.04.2018.

31.07.2018.

20.

Mālpils internātpamatskola

Mālpils novada pašvaldība

24.04.2018.

14.05.2018.

01.09.2018.

             

  

Izglītības un zinātnes 2016. un 2017. gadā saskaņotie pašvaldību lēmumi par izmaiņām izglītības iestāžu tīklā 2018.gadā

Izglītības iestādes, kuru dibināšanu 2018.gadā ir saskaņojusi Izglītības un zinātnes ministrija

Nr. p.k. Dibinātā izglītības iestāde Dibinātājs Dibinātāja vēstule IZM saskaņojums Komentārs
Datums Vēstules nr. Datums Vēstules nr.
1.

Kalnsētas speciālā internātpamatskola

Saldus novada pašvaldība 29.08.2017. 4-34.1/3749 19.10.2017. 01-14e/3935 Dibināta ar 01.09.2018.

Izglītības iestādes, kuru 2018.gadā plānoto reorganizāciju saskaņojusi Izglītības un zinātnes ministrija

Nr.
p.k.

Reorganizētā izglītības
iestāde
Dibinātājs Dibinātāja vēstule IZM saskaņojums                  Reorganizēta (datums) Izglītības iestādes nosaukums (rezultāts)
Datums un vēstules nr. Datums Vēstules nr.
Pašvaldību lēmumi par izglītības iestāžu reorganizāciju, mainot īstenoto izglītības pakāpi
1. Īslīces vidusskola Bauskas novada dome 23.12.2015. 3-14.15/3736 25.01.2016. 01-14e/333 31.08.2018. Īslīces pamatskola
2. Uzvaras vidusskola Bauskas novada dome 23.12.2015. 3-14.15/3736 25.01.2016. 01-14e/333 31.08.2018. Uzvaras pamatskola
3. Staiceles vidusskola Alojas novada pašvaldība 29.02.2016.  3-6/16/259 24.03.2016. 01-14e/1167 31.08.2018. Staiceles pamatskola
4. Mežotnes pamatskola Bauskas novada pašvaldība 08.12.2016. 3-14.15/3459 16.01.2017. 01-14e/185 30.06.2018. Mežotnes sākumskola
Pašvaldību lēmumi par izglītības iestāžu reorganizāciju, tās apvienojot
1. V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija, Kuldīgas pamatskola un Kuldīgas Alternatīvā sākumskola (reorganizētas apvienojot) Kuldīgas novada pašvaldība

24.07.2017.
2.10/1822

30.08.2017. 01-14e/3304 01.07.2018. V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskola
2. Dobeles Kristīgā pamatskola un Dobeles sākumskola Dobeles novada pašvaldība 19.09.2017.  21/1-7 09.11.2017. 01-16.1e/4198 01.09.2018. Dobeles sākumskola

Izglītības iestādes, kuru 2018.gadā plānoto slēgšanu saskaņojusi Izglītības un zinātnes ministrija

Nr.
p.k.
Reorganizētā izglītības
iestāde
Dibinātājs Dibinātāja vēstule IZM saskaņojums

Likvidēta
(datums)

Pašvaldību lēmumi par izglītības iestāžu likvidāciju, tās pievienojot citai izglītības iestādei
1. Saldus speciālā pirmsskolas izglītības iestāde "Cerībiņa" Saldus novada pašvaldība

29.08.2017.
4 - 34.1/3749

19.10.2017.
01-14e/3935

01.08.2018.
(pievienota Kalnsētas speciālajai internātpamatskolai)

2. Liepājas speciālā pirmsskolas izglītības iestāde “Cīrulītis” Liepājas pilsētas pašvaldība

16.10.2017.
391412/2.1.9/391412

15.12.2017.
01-14e/4670

31.05.2018.
(pievienota Liepājas speciālajai internātpamatskolai)

Pašvaldību lēmumi par izglītības iestāžu likvidāciju
1. Ilzenes pamatskola Alūksnes novada pašvaldība

14.11.2016.
ANP/1-2/16/3408

19.12.2016.
01-14e/5199

31.08.2018.
2. Oskara Kalpaka Rudbāržu sākumskola Skrundas novada pašvaldība

04.09.2017.
2.3.6./326

15.11.2017.
01-14e/4247

01.03.2018.
3. Sutru sākumskola Līvānu novada pašvaldība

12.10.2017.
2–1.6/17/3074

30.10.2017.
01-14e/4057

01.06.2018.
4. Istras vidusskola Ludzas novada pašvaldība

30.10.2017.
3.1.1.7.2/1232

16.11.2017.
01-14e/4269

05.07.2018.
5. Apriķu pamatskola Aizputes novada pašvaldība

10.11.2017.
2.1.16/NOS–920

05.12.2017.
01-14e/4534

15.06.2018.