Lēmumu par izglītības iestāžu dibināšanu, reorganizāciju vai slēgšanu pieņem pašvaldības kā izglītības iestāžu dibinātājs. Par savu lēmumu pašvaldības informē Izglītības un zinātnes ministriju, iesniedzot nepieciešamos dokumentus un informāciju, lūdzot ministrijai šo lēmumu saskaņot. Atbilstoši noteiktajai kārtībai ministrija, izskatot jautājumu par saskaņojuma sniegšanu pašvaldības lēmumam, izvērtē saņemto informāciju izvērtē un sniedz atbildi, nepieciešamības gadījumā pieprasot pašvaldībai arī papildu skaidrojumu.

Izskatot jautājumus par saskaņojumu pašvaldības lēmumam par vispārējās izglītības iestādes reorganizēšanu vai likvidāciju, tiek izvērtēta pašvaldības sniegtais skaidrojums par:

  • izglītības iestādes darba kvalitāti – skolēnu mācību rezultāti, izglītības programmu piedāvājums, sasniegumi interešu izglītības jomā, pedagogu un izglītības iestādes vadītāja darba kvalitāte u.c.;
  • turpmākās izglītības pieejamību;
  • transporta nodrošinājumu;
  • izglītības iestāžu tīkla attīstību novadā – pieejamie finanšu resursi, izglītības iestāžu ēku piepildījums un noslogojums, teritorijas demogrāfiskās tendences, pašvaldības ekonomiskās attīstības potenciāls;
  • iesaistīto pušu (skolēnu, pedagogu, vecāku) informētība un viedoklis.
  • iesaistīto pušu (skolēnu, pedagogu, vecāku) informētība un viedoklis.

IZM saskaņotie pašvaldību lēmumi par izglītības iestāžu dibināšanu, reorganizāciju, likvidāciju 2020.gadā

 

Nr.p.k.

Izglītības iestāde

Dibinātājs

Darbība ar iestādi

Rezultāts

Reorganizācijas vai likvidācijas datums

1.

Vilgāles pamatskola

Kuldīgas novada pašvaldība

Reorganizācija, mainot pakāpi

Vilgāles sākumskola

01.09.2020.

2.

Misas vidusskola

Vecumnieku novada pašvaldība

Reorganizācija, mainot pakāpi

Misas pamatskola

31.07.2020.

3.

Strenču novada vidusskola

Strenču novada pašvaldība

Reorganizācija, mainot pakāpi

Strenču pamatskola

31.08.2020.

4.     

Virgas pamatskola

Priekules novada pašvaldība

Reorganizācija, mainot pakāpi

Virgas pirmsskolas izglītības iestāde “Gaismiņa”

01.09.2020.

5.       

Balvu pamatskola

Balvu novada pašvaldība

Reorganizācija, mainot pakāpi

Balvu sākumskola

01.08.2020.

6.    

Sākumskola “Taurenītis”

Jūrmalas pilsētas pašvaldība

Reorganizācija, mainot pakāpi

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde “Taurenītis”

31.08.2020.

7.

Pāvilostas vidusskola

Pāvilostas novada pašvaldība

Reorganizācija, mainot pakāpi

Pāvilostas pamatskola

31.08.2020.

 8.

Augstkalnes  vidusskola

Tērvetes novada pašvaldība

Reorganizācija, mainot pakāpi

Augstkalnes pamatskola

31.08.2020.

 9.

Zemītes pamatskola

Kandavas novadas pašvaldība

Reorganizācija, mainot pakāpi

Zemītes sākumskola

31.08.2020.

10.  Upesleju pamatskola Stopiņu novada pašvaldība Reorganizācija, mainot pakāpi Upesleju sākumskola 15.07.2020.

 

Nr.p.k. Izglītības iestāde Dibinātājs Darbība ar iestādi Rezultāts Reorganizācijas vai likvidācijas datums
1. Gulbenes Vakara (maiņu) vidusskola Gulbenes novada pašvaldība Pievienojot citai izglītības iestādei Pievieno Gulbenes 2.vidusskolai 01.07.2020.
2. Suntažu internātpamatskola – rehabilitācijas centrs Ogres novada pašvaldība Pievienojot citai izglītības iestādei Pievieno Suntažu vidusskolai 31.08.2020.
3. Viļakas pamatskola Viļakas novada pašvaldība Pievienojot citai izglītības iestādei Pievieno Viļakas Valsts ģimnāzijai 31.08.2020.
4. Daugavpils 1.speciālā pamatskola Daugavpils pilsētas pašvaldība Pievienojot citai izglītības iestādei Pievieno Daugavpils Stropu pamatskolai – attīstības centram 01.07.2020.
5. Jēkabpils pamatskola Jēkabpils pilsētas pašvaldība Pievienojot citai izglītības iestādei Pievieno Jēkabpils 2.vidusskolai 31.08.2020.
6. Kārķu sākumskola Valkas novada pašvaldība Pievienojot citai izglītības iestādei Pievieno Ērģemes pamatskolai 01.07.2020.
7. Krāslavas pamatskola Krāslavas novada pašvaldība Pievienojot citai izglītības iestādei Pievieno Krāslavas Valsts ģimnāzijai 27.08.2020.
8. Talsu sākumskola Talsu novada pašvaldība Pievienojot citai izglītības iestādei Pievieno Talsu Valsts ģimnāzijai 01.09.2020.
9. Gulbenes 2.vidusskola un Gulbenes novada valsts ģimnāzija Gulbenes novada pašvaldība Reorganizācija apvienojot Izveido Gulbenes novada vidusskolu 01.08.2020.
10. Valkas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaciņa” un Valkas pilsētas speciālā pirmsskolas izglītības iestāde “Pumpuriņš” Valkas novada pašvaldība Reorganizācija apvienojot Izveido Valkas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādi 03.08.2020.
11. Ventspils novada Ances pirmsskolas izglītības iestāde “Vālodzīte” Ventspils novada pašvaldība Pievienojot citai izglītības iestādei Pievieno Ances pamatskolai Līdz 21.08.2020.

 

 

Nr.p.k.

Izglītības iestāde

Dibinātājs

Darbība ar iestādi

Reorganizācijas vai likvidācijas datums

1.

Aizkraukles Vakara (maiņu) vidusskola

Aizkraukles novada pašvaldība

Likvidācija

31.08.2020.

2.

Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskola

Līvānu novada pašvaldība

Likvidācija

31.08.2020.

3.

Asūnes sākumskola

Dagdas novada pašvaldība

Likvidācija

30.06.2020.

4.

Izvaltas pamatskola

Krāslavas novada pašvaldība

Likvidācija

31.07.2020.

5.

Ēveles pamatskola

Burtnieku novada pašvaldība

Likvidācija

31.08.2020.

6.

Sīļukalna pamatskola

Riebiņu novada pašvaldība

Likvidācija

31.08.2020.

7.

Annenieku pamatskola

Dobeles novada pašvaldība

Likvidācija

31.07.2020.

8.

Ezersalas speciālā pamatskola

Ciblas novada pašvaldība

Likvidācija

01.08.2020.

9.

Ozolmuižas pamatskola

Alojas novada pašvaldība

Likvidācija

31.08.2020.

9.

Sunākstes pamatskola

Jaunjelgavas novada pašvaldība

Likvidācija

31.08.2020.

11.

Rudes sākumsskola

Nīcas novada pašvaldība

Likvidācija

01.08.2020.

12. Rīgas Lastādijas pamatskola Rīgas pilsētas pašvaldība Likvidācija 31.08.2020.
13. Vandzenes pamatskola Talsu novada pašvaldība Likvidācija 31.08.2020.