Lēmumu par izglītības iestāžu dibināšanu, reorganizāciju vai slēgšanu pieņem pašvaldības kā izglītības iestāžu dibinātājs. Par savu lēmumu pašvaldības informē Izglītības un zinātnes ministriju, iesniedzot nepieciešamos dokumentus un informāciju, lūdzot ministrijai šo lēmumu saskaņot. Atbilstoši noteiktajai kārtībai ministrija, izskatot jautājumu par saskaņojuma sniegšanu pašvaldības lēmumam, izvērtē saņemto informāciju izvērtē un sniedz atbildi, nepieciešamības gadījumā pieprasot pašvaldībai arī papildu skaidrojumu.

Izskatot jautājumus par saskaņojumu pašvaldības lēmumam par vispārējās izglītības iestādes reorganizēšanu vai likvidāciju, tiek izvērtēta pašvaldības sniegtais skaidrojums par:

 • izglītības iestādes darba kvalitāti – skolēnu mācību rezultāti, izglītības programmu piedāvājums, sasniegumi interešu izglītības jomā, pedagogu un izglītības iestādes vadītāja darba kvalitāte u.c.;
 • turpmākās izglītības pieejamību;
 • transporta nodrošinājumu;
 • izglītības iestāžu tīkla attīstību novadā – pieejamie finanšu resursi, izglītības iestāžu ēku piepildījums un noslogojums, teritorijas demogrāfiskās tendences, pašvaldības ekonomiskās attīstības potenciāls;
 • iesaistīto pušu (skolēnu, pedagogu, vecāku) informētība un viedoklis.

 

Nr.p.k.

Izglītības iestāde

Dibinātājs

Darbība ar iestādi

Rezultāts

Datums

 1.  

Olaines pirmsskolas izglītības iestāde „Čiekuriņš”

Olaines novada pašvaldība

Dibināšana

 

01.09.2022.

 1.  

Saldus novada pirmsskolas izglītības iestāde „Punktiņi”

Saldus novada pašvaldība

Dibināšana

 

02.05.2022.

 1.  

Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde „Ozoliņš”

Rīgas valstspilsētas pašvaldība

Dibināšana

 

01.09.2022.

 1.  

Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde „Dzīpariņš”

Rīgas valstspilsētas pašvaldība

Dibināšana

 

01.09.2022.

 1.  

Valmieras pirmsskolas izglītības iestāde „Ezītis”

Valmieras novada pašvaldība

Reorganizācija, izveidojot atsevišķas izglītības iestādes

Dibināta Valmieras pirmsskolas izglītības iestāde „Ābelīte”

01.08.2022.

 1.  

Valmieras pirmsskolas izglītības iestāde „Kārliena”

Valmieras novada pašvaldība

Reorganizācija, izveidojot atsevišķas izglītības iestādes

Dibināta Valmieras pirmsskolas izglītības iestāde „Pienenīte”

01.08.2022.

 1.  

Valmieras pirmsskolas izglītības iestāde „Vālodzīte”

Valmieras novada pašvaldība

Reorganizācija, izveidojot atsevišķas izglītības iestādes

Dibināta Valmieras pirmsskolas izglītības iestāde „Krācītes”

01.08.2022.

Likvidētās

 1.  

Remtes pamatskola

Saldus novada pašvaldība

Likvidācija, sadalot starp divām izglītības iestādēm

Nodod pamatizglītības programmu īstenošanu Brocēnu vidusskolai un pirmsskolas izglītības programmas īstenošanu Gaiķu pamatskolai

01.08.2022.

 1.  

Jaunlutriņu sākumskola

Saldus novada pašvaldība

Likvidācija, pievienojot citai izglītības iestādēm

Pievieno Druvas vidusskolai un Lutriņu pirmsskolas izglītības iestādei „Kāpēcītis”

01.08.2022.

 1.  

Blīdenes pirmsskolas izglītības iestāde „Vālodzīte”

Saldus novada pašvaldība

Likvidācija, pievienojot citai izglītības iestādei

Pievieno Blīdenes pamatskolai

01.08.2022.

 1.  

Rubas pamatskola

Saldus novada pašvaldība

Likvidācija, pievienojot citai izglītības iestādēm

Pievieno Ezeres pamatskolai un Saldus novada pirmsskolas izglītības iestādei „Punktiņi”

01.08.2022.

 1.  

Pampāļu sākumskola

Saldus novada pašvaldība

Likvidācija, pievienojot citai izglītības iestādēm

Pievieno Ezeres pamatskolai un Saldus novada pirmsskolas izglītības iestādei „Punktiņi”

01.08.2022.

 1.  

Rušonas pamatskola

Preiļu novada pašvaldība

Likvidācija, pievienojot citai izglītības iestādei

Pievieno Aglonas vidusskolai

01.09.2023.

 1.  

Daugavpils pilsētas 8.pirmsskolas izglītības iestāde

Daugavpils pilsētas pašvaldība

Likvidācija

 

31.05.2022.

 1.  

Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestāde

Daugavpils pilsētas pašvaldība

Likvidācija, pievienojot citai izglītības iestādei

Pievieno J.Raiņa Daugavpils 6.pamatskolai

01.08.2022.

 1.  

Daugavpils pilsētas 14.pirmsskolas izglītības iestāde

Daugavpils pilsētas pašvaldība

Likvidācija, pievienojot citai izglītības iestādei

Pievieno Daugavpils Centra vidusskolai

01.08.2022.

 1.  

Daugavpils pilsētas 17.pirmsskolas izglītības iestāde

 1.  

Daugavpils pilsētas 32.pirmsskolas izglītības iestāde

 1.  

Žīguru pamatskola

Balvu novada pašvaldība

Likvidācija, pievienojot citai izglītības iestādei

Pievieno Viduču pamatskolai

01.08.2022.

 1.  

Rīgas 65.vidusskola

Rīgas valstspilsētas pašvaldība

Likvidācija, pievienojot citai izglītības iestādei

Pievieno Rīgas Lietuviešu vidusskolai

31.08.2022.

 1.  

Rīgas 14.vidusskola

Rīgas valstspilsētas pašvaldība

Likvidācija, nododot vispārējās izglītības programmu īstenošanu citai izglītības iestādei

Nodod vispārējās izglītības programmu īstenošanu Rīgas Raiņa vidusskolai un Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolai

31.08.2022.

 1.  

Rīgas 18.vidusskola

Rīgas valstspilsētas pašvaldība

Likvidācija, nododot vispārējās izglītības programmu īstenošanu citai izglītības iestādei

Nodod vispārējās izglītības programmu īstenošanu Rīgas Raiņa vidusskolai

31.08.2022.

 1.  

Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestāde

Cēsu novada pašvaldība

Likvidācija, pievienojot citai izglītības iestādei

Pievieno Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolai

01.09.2022.

 1.  

Salnavas pamatskola

Ludzas novada pašvaldība

Likvidācija

 

26.08.2022.

 1.  

Pušmucovas pamatskola

Ludzas novada pašvaldība

Likvidācija

 

26.08.2022.

 1.  

Salgales pamatskola

Jelgavas novada pašvaldība

Likvidācija, pievienojot citai izglītības iestādei

Pievieno Staļģenes vidusskolai

01.09.2022.

 1.  

Šķaunes sākumskola

Krāslavas novada pašvaldība

Likvidācija

 

31.07.2022.

 1.  

Laidu pamatskola

Kuldīgas novada pašvaldība

Likvidācija

 

01.08.2022.

 1.  

Alsungas pirmsskolas izglītības iestāde „Miķelītis”

Kuldīgas novada pašvaldība

Likvidācija

 

01.08.2022.

 1.  

Sikšņu pamatskola

Dienvidkurzemes novada pašvaldība

Likvidācija

 

31.07.2022.

 1.  

Vestienas pamatskola

Madonas novada pašvaldība

Likvidācija, nododot vispārējās izglītības programmu īstenošanu citai izglītības iestādei

Nodod pamatizglītības programmas  īstenošanu Ērgļu vidusskolai un pirmsskolas izglītības programmas īstenošanu Ērgļu pirmsskolas izglītības iestādei „Pienenīte”

01.08.2022.

 1.  

Silenes pamatskola

Augšdaugavas novada pašvaldība

Likvidācija, pievienojot citai izglītības iestādei

Pievieno Laucesas pamatskolai

01.09.2022.

 1.  

Pededzes pamatskola

Alūksnes novada pašvaldība

Likvidācija

 

30.08.2022.

 1.  

Variešu sākumskola

Jēkabpils novada pašvaldība

Likvidācija, pievienojot citai izglītības iestādei

Pievieno Krustpils pamatskolai

31.08.2022.

 1.  

Brāļu Skrindu Atašienes vidusskola

Jēkabpils novada pašvaldība

Likvidācija, pievienojot citai izglītības iestādei

Pievieno Sūnu pamatskolai

31.08.2022.

 1.  

Mežāres pamatskola

 1.  

Vīpes pamatskola

 1.  

Jūrmalas Slokas pamatskola

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība

Likvidācija, pievienojot citai izglītības iestādei

Pievieno Jūrmalas Valsts ģimnāzijai

31.08.2022.

 1.  

Annahites pamatskola

Ventspils novada pašvaldība

Likvidācija

 

31.08.2022.

 1.  

Bejas pamatskola

Alūksnes novada pašvaldība

Likvidācija, pievienojot citai izglītības iestādei

Pievieno Alūksnes vidusskolai

30.08.2023.

 1.  

Malienas pamatskola

 1.  

Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskola

 1.  

Carnikavas Mūzikas un mākslas skola

Ādažu novada pašvaldība

Likvidācija, pievienojot citai izglītības iestādei (saskaņo arī ar Kultūras ministriju)

Pievieno Ādažu Mākslas un mūzikas skolai

01.09.2022.

Reorganizētās

 1.  

Ezeres pamatskola

Saldus novada pašvaldība

Reorganizācija, nododot pirmsskolas izglītības programmu īstenošanu citai izglītības iestādei

Pievieno Saldus novada pirmsskolas izglītības iestādei „Punktiņi”

31.07.2022.

 1.  

Daugavpils 13.vidusskola

Daugavpils pilsētas pašvaldība

Reorganizācija apvienojot

Jaunas iestādes dibināšana

01.08.2022.

 1.  

Daugavpils 15.vidusskola

 1.  

Daugavpils pilsētas 28.pirmsskolas izglītības iestāde

 1.  

Daugavpils pilsētas 30.pirmsskolas izglītības iestāde

 1.  

Daugavpils 3.vidusskola

Daugavpils pilsētas pašvaldība

Reorganizācija apvienojot

Jaunas iestādes dibināšana

01.08.2022.

 1.  

Daugavpils 9.vidusskola

 1.  

Daugavpils pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestāde

 1.  

Daugavpils 16.vidusskola

Daugavpils pilsētas pašvaldība

Reorganizācija apvienojot

Jaunas iestādes dibināšana

01.08.2022.

 1.  

Daugavpils 17.vidusskola

 1.  

Daugavpils pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde

 1.  

Daugavpils pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde

 1.  

Daugavpils 7.pirmsskolas izglītības iestāde

 1.  

Daugavpils 10.vidusskola

Daugavpils pilsētas pašvaldība

Reorganizācija apvienojot

Jaunas iestādes dibināšana

01.08.2022.

 1.  

Daugavpils 12.vidusskola

 1.  

Daugavpils pilsētas 10.pirmsskolas izglītības iestāde

 1.  

Daugavpils pilsētas 13.pirmsskolas izglītības iestāde

 1.  

Krāslavas Mūzikas un mākslas skola

Krāslavas novada pašvaldība

Reorganizācija apvienojot (saskaņo arī ar Kultūras ministriju)

Jaunas iestādes dibināšana – Krāslavas novada Mūzikas un mākslas skola

01.09.2022.

 1.  

Indras Mākslas un mūzikas skola

 1.  

Dagdas Mūzikas un mākslas skola

 1.  

Vānes pamatskola

Tukuma novada pašvaldība

Maina īstenoto izglītības pakāpi

Vānes sākumskola

01.09.2022.

 1.  

Tilžas vidusskola

Balvu novada pašvaldība

Maina īstenoto izglītības pakāpi

Tilžas pamatskola

01.08.2022.

 1.  

Brāļu Skrindu Atašienes vidusskola

Jēkabpils novada pašvaldība

Maina īstenoto izglītības pakāpi

Brāļu Skrindu Atašienes pamatskola

01.09.2022.

 1.  

Ogres sākumskola

Ogres novada pašvaldība

Maina īstenoto izglītības pakāpi

Ogres pamatskola

25.08.2022.

 1.  

Līvānu 2.vidusskola

Līvānu novada pašvaldība

Maina īstenoto izglītības pakāpi

Līvānu pamatskola

01.09.2022.

 1.  

Kuldīgas 2.vidusskola

Kuldīgas novada pašvaldība

Maina īstenoto izglītības pakāpi

Indriķa Zeberiņa Kuldīgas pamatskola

15.07.2022.

 1.  

Skrundas vidusskola

Kuldīgas novada pašvaldība

Maina īstenoto izglītības pakāpi

Skrundas pamatskola

01.09.2024.

 1.  

Lizuma vidusskola

Gulbenes novada pašvaldība

Maina īstenoto izglītības pakāpi

Lizuma pamatskola

01.09.2022.

 1.  

Lejasciema vidusskola

Gulbenes novada pašvaldība

Maina īstenoto izglītības pakāpi

Lejasciema pamatskola

01.09.2022.

 1.  

Auces Mūzikas skola

Dobeles novada pašvaldība

Reorganizācija apvienojot (saskaņo arī ar Kultūras ministriju)

Auces Mūzikas un mākslas skola

01.09.2022.

 1.  

Bēnes Mūzikas un mākslas skola

 1.  

Stelpes pamatskola

Bauskas novada pašvaldība

Maina īstenoto izglītības pakāpi

Stelpes sākumskola

01.09.2022.

 1.  

Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskola

Madonas novada pašvaldība

Maina īstenoto izglītības pakāpi

Andreja Eglīša Ļaudonas pamatskola

01.09.2023.

 1.  

Naukšēnu vidusskola

Valmieras novada pašvaldība

Maina īstenoto izglītības pakāpi

Naukšēnu pamatskola

01.08.2024.

 1.  

Jūrmalas Mežmalas vidusskola

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība

Maina īstenoto izglītības pakāpi

Jūrmalas Mežmalas pamatskola

31.08.2022.

 1.  

Jūrmalas Jaundubultu vidusskola

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība

Maina īstenoto izglītības pakāpi

Jūrmalas Jaundubultu pamatskola

31.08.2022.

 1.  

Strautiņu pamatskola

Alūksnes novada pašvaldība

Maina īstenoto izglītības pakāpi

Strautiņu sākumskola

30.08.2023.

 1.  

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija

Alūksnes novada pašvaldība

Iekšējā reorganizācija – īsteno tikai vispārējās vidējās izglītības programmas

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija

30.08.2023.

 1.  

Alūksnes novada vidusskola

Alūksnes novada pašvaldība

Reorganizācija apvienojot

Jaunas iestādes dibināšana – Alūksnes vidusskola

30.08.2023.

 1.  

Alūksnes pilsētas sākumskola

 1.  

Salas pamatskola

Preiļu novada pašvaldība

Maina īstenoto izglītības pakāpi

Preiļu novada Salas sākumskola

01.09.2022.

 1.  

Vārkavas vidusskola   

Vārkavas novada pašvaldība (IZM saskaņojums 2020.gada oktobrī)    

Maina īstenoto izglītības pakāpi

Vārkavas pamatskola   

01.09.2022.

 

Nr.p.k.

Izglītības iestāde

Dibinātājs

Darbība ar iestādi

Rezultāts

Datums

1.

Ikšķiles Sporta skola

Ogres novada pašvaldība

Likvidēšana, pievienojot izglītības programmas Ogres novada Sporta centram un Ogres Basketbola skolai

Saglabāta izglītības programmu īstenošanas vieta Ikšķilē

29.10.2021.

2.

Alojas novada sporta skola

Limbažu novada pašvaldība

Reorganizācija, pievienojot Limbažu novada sporta skolai

Saglabāta izglītības programmu īstenošanas vieta Alojā

01.11.2021.

3.

Daugavpils novada sporta skola

Augšdaugavas novada pašvaldība

Likvidēšana, pievienojot Ilūkstes novada sporta skolai

Ilūkstes novada sporta skolai mainīts nosaukums uz Augšdaugavas novada sporta skola

01.01.2022.

4.

Brocēnu bērnu un jaunatnes sporta skola

Saldus novada pašvaldība

Likvidēšana, pievienojot Saldus sporta skolai

Saglabāta izglītības programmu īstenošanas vieta Brocēnos

01.08.2022.

5.

Rēzeknes novada pašvaldības Bērnu-jaunatnes sporta skola un Viļānu Sporta skola

Rēzeknes novada pašvaldība

Reorganizācija, izveidojot vienu sporta skolu “Rēzeknes novada Sporta skola”

Saglabāta izglītības programmu īstenošanas vieta Viļānos

01.09.2022.

6.

Krāslavas Sporta skola un Dagdas Sporta skola

Krāslavas novada pašvaldība

Reorganizācija, izveidojot vienu sporta skolu “Krāslavas novada Sporta skola”

Saglabāta izglītības programmu īstenošanas vieta Dagdā

01.09.2022.

7.

Balvu Sporta skola un Viļakas Bērnu un jaunatnes sporta skola un Rugāju Sporta centrs

Balvu novada pašvaldība

Reorganizācija, izveidojot vienu sporta skolu “Balvu Sporta skola”

Saglabātas izglītības programmu īstenošanas vietas Viļakā un Rugājos

31.07.2022.