TTT

Erasmus+ projekts “Jaunu pieeju izmēģināšana prakšu vadītājiem skolās un uzņēmumos darba vidē balstītās mācības (TTT4WBL)”, 2016-2927 / 005-001, atbalsta novatorisku pieeju darba vidē balstītām mācībām (DVB) Baltijas valstīs – Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.

Projekts attīsta apmācības programmu tandēma mācībām uzņēmumiem un profesionālo izglītības iestādēm.

Baltijas valstis izstrādās kopējas DVB treneru apmācības programmas, tajā pašā laikā ievērojot katras valsts konkrētās vajadzības.

Vēlāk katra Baltijas valsts izstrādās savu mācību programmu saistībā ar valsts prioritātēm, tiesisko regulējumu un iesaistīto ieinteresēto personu interesēm un viedokļiem konkrētajā valstī, pamatojoties uz DVB trenera kopīgu vienošanos par kompetences profilu.

Somijas pētniecības institūts sniedz metodisko atbalstu, pamatojoties uz visu iesaistīto pušu viedokļa analīzi Baltijas valstīs.

Projekta inovācija ir tandēma apmācības pieeja, kas veicina pievienoto vērtību zināšanu kopīgai izveidei, balstoties uz profesionāļu pieredzi profesionālās izglītības iestādēs un uzņēmumos.

Projekta mērķis ir izstrādāt vispiemērotāko un optimālo pieeju augsta līmeņa profesionālo skolotāju un pasniedzēju nodrošināšanai atbilstoši mūsdienu darba tirgus prasībām.