oecd-eag_2021

Otrdien, 2022. gada 18. janvārī, pulksten 17.00 pēc Latvijas laika Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Izglītības pētniecības un inovāciju centrs (CERI) aicina piedalīties tiešsaistes seminārā “Covid, tehnoloģijas un klimata pārmaiņas: kā sabiedrības attīstības tendences veido izglītības nākotni” („COVID, technology and climate change: How are societal trends shaping the future of education?”).

Pasākuma gaitā OECD Izglītības un prasmju direktorāta vadītājs Andreass Šlaihers (Andreas Schleicher) prezentēs OECD ziņojumu “Trends Shaping Education 2022”, sniedzot pārskatu par galvenajām ekonomikas, sociālajām, demogrāfiskajām un tehnoloģiskajām tendencēm un to ietekmi uz izglītību.

Lai piedalītos pasākumā, aicinām reģistrēties šeit.

“Izglītības analīze galveno ekonomisko, politisko, sociālo un tehnoloģisko tendenču kontekstā ir veids, kā ienest nākotni tagadnē un izpētīt dažādus iespējamos scenārijus, dodot mums labākas iespējas būt gataviem jebkuram scenārijam. Tas ir veids, kā uzdot sev jautājumu, ko globālās tendences nozīmē manas izglītības sistēmas nākotnei un ko izglītība var darīt, lai ietekmētu šīs globālās tendences,” raksta OECD CERI.

Ziņojumu “Trends Shaping Education” veido OECD CERI, lai atbalstītu ilgtermiņa stratēģisko domāšanu izglītībā. Latvijas dalība centra aktivitātēs attīsta un stiprina izglītības politikas veidotāju un īstenotāju stratēģisko, analītisko un datu izmantošanas kompetenci.

Latvijas dalība OECD CERI notiek ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu projektā Nr. 8.3.6.1/16/I/001 “Dalība starptautiskos izglītības pētījumos”.

ESF Sociālais fonds