Pedagogiem
Konference

Ceturtdien, 2021. gada 19. augustā, plkst. 10.00 valstspilsētu un novadu izglītības pārvalžu vadītāji, izglītības speciālisti un vispārējās izglītības iestāžu vadītāji tiešsaistē pulcēsies uz tradicionālo konferenci pirms jaunā mācību gada sākuma. Konferenci varēs vērot Izglītības un zinātnes ministrijas Facebook vietnē.

Konferenci atklās izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece un Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Gints Kaminskis.

Pasākuma laikā dalībnieki uzzinās par jaunā mācību gada aktualitātēm – operatīvajiem statistikas datiem par vispārējās izglītības iestādēm un aptaujas datiem par pedagogu vakancēm, izmaiņām pedagogu darba samaksā,  par veiktajiem un tuvākajā laikā plānotajiem grozījumiem normatīvajos aktos, kā arī jautājumiem par pedagogu sagatavošanas un pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi.

Viena no svarīgām konferences tēmām saistīta ar šā gada jūnijā valdībā apstiprinātajām Izglītības attīstības pamatnostādnes 2021.-2027.gadam, kas turpmākajos gados Latvijas izglītībā paredz turpināt un nostiprināt dažāda mēroga pārmaiņas, kas primāri saistītas ar sabiedrības nākotnes vajadzībām nepieciešamo prasmju attīstību un skolēna, audzēkņa, studenta, ikviena pieaugušā potenciāla īstenošanu.

Izglītības speciālisti uzzinās arī par izglītības iestāžu darbības pašvērtēšanu un akreditāciju, izglītības iestāžu vadītāju vērtēšanu, par supervīzijām pedagogiem un projekta PuMPuRS aktualitātēm. Savukārt Valsts izglītības satura centra un Skola2030 eksperti iepazīstinās ar mācību līdzekļu paraugiem pilnveidotajam mācību saturam, informēs par vērtēšanu mācīšanās atbalstam, valsts pārbaudes darbu organizēšanu, ieviešot pilnveidoto mācību saturu, kā arī par Skola2030 profesionālā atbalsta pasākumiem un digitālajiem risinājumiem.

“Facebook nav medicīnas enciklopēdija vakcinācijas un imunizācijas jautājumos” – tā savu uzstāšanos konferencē pieteicis Rīgas Stradiņa universitātes Mikrobioloģijas katedras lektors, Latvijas Ārstu biedrības valdes loceklis Kārlis Rācenis. Savukārt Valsts kancelejas eksperte palīdzēs rast atbildes uz jautājumu – vai arī izglītības iestādēs iespējama sociālā dizaina pieeja, kas ļauj videi mudināt cilvēkus uz drošāku uzvedību un jaunu paradumu praktizēšanu Covid-19 situācijā.

Konferences laikā dalībniekiem būs iespēja uzdot jautājumus un saņemt atbildes, piedalīties interaktīvās aptaujās, un, lai arī virtuāli, novēlēt viens otram veiksmīgu, radošu un drošu jauno mācību gadu.