Izglītība Skolēniem
klase

28. maijā, saistībā ar Latvijas valstsvienības izcīnīto bronzas medaļu Pasaules čempionātā hokejā, medijos un publiskajā telpā izskanējuši pieņēmumi, ka pirmdiena, 29. maijs, Latvijā varētu tikt pasludināta par oficiālu brīvdienu. Lai mazinātu neziņu skolotāju un skolēnu vidū, IZM apstiprina Valsts izglītības satura centra ziņu, ka 29. maijā plānoto pārbaudījumu norise notiks atbilstoši eksāmenu grafikam.

29. maijā plānota divu eksāmenu norise:

  • 9. klases centralizētais eksāmens latviešu valodā, tajā plānota 20 000 skolēnu dalība
  • augstākā līmeņa eksāmens dizainā un tehnoloģijās, kurā piedalīsies gandrīz 700 skolēni

Šis ir pirmais mācību gads, kad visi skolēni gan pamata, gan vidējās izglītības posmā kārto eksāmenus atbilstoši jaunajam mācību saturam un pirmo reizi šajā mācību gadā noslēguma pārbaudījumi 9. klases skolēniem tiks vērtēti centralizēti.

Eksāmenu sertifikāti visiem skolēniem šajā mācību gadā pirmo reizi būs pieejami elektroniskā formātā. Sertifikāti par pamatizglītību – 21. jūnijā. Tiem skolēniem, kuri pārbaudījumus kārtos papildtermiņā, sertifikāti būs pieejami 30. jūnijā