ievas zieda pumpurs

Šodien skolās plānoto pārbaudījumu norise notiek atbilstoši eksāmenu grafikam, neraugoties uz valstī izsludināto brīvdienu. Tas paredzēts Saeimas 28.maijā pieņemtajos grozījumos likumā "Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām".

29. maijā Latvijā notiek divi eksāmeni:

  • 9. klases centralizētais eksāmens latviešu valodā,kurā plānota 20 000 skolēnu dalība
  • augstākā līmeņa eksāmens dizainā un tehnoloģijās, kurā piedalīsies gandrīz 700 skolēni

Pedagogiem un eksaminācijas procesā iesaistītajam atbalsta personālam, kas šodien strādās, lai nodrošinātu eksāmena norisi, tiks noteikta piemaksa par darbu svētku dienā vai, atbilstoši Darba likuma 144. pantam, noteikta atpūta citā darba dienā.

Šodien, 29.maijā izglītības iestādēs, tai skaitā pirmsskolās, darbs nenotiek; izņēmums ir skolu darbs, kas saistīts ar eksāmenu nodrošināšanu.Tomēr pašvaldības kā izglītības iestāžu dibinātājas var precizēt kārtību, kādā notiek konkrēto izglītības iestāžu, īpaši pirmsskolu darbs, vajadzības gadījumā nosakot no svētku dienām atšķirīgu darba laiku.

Saeima vakar, 28.maijā īsi pirms pusnakts izdarīja grozījumus likumā "Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām", nosakot 29.maiju par brīvdienu par godu Latvijas hokejistu izcīnītajām bronzas medaļām pasaules čempionātā hokejā.

Plašāka informācija par eksāmenu kārtību pieejama Valsts izglītības satura centra mājas lapā šeit.

Saeimas 28.maijā pieņemtie grozījumi likumā "Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām" atrodami “Latvijas Vēstneša” vietnē šeit.