IKT projekta koordinatore
43 pašvaldības attīstīs starpnovadu sadarbību jaunatnes jomā

Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam ietvaros organizētā projektu konkursā apstiprināti 11 Latvijas pašvaldību iesniegtie projekti, kopumā veidojot sadarbību starp 43 pašvaldībām. Kopējais finansējums šim mērķim ir vairāk nekā 47 000 eiro. Turklāt šogad vēl tiek plānots papildu projektu konkurss pašvaldībām.

Lai jaunatnes jomas ilgtermiņa attīstībā līdz šim ieguldītais darbs Latvijas pašvaldībās veiksmīgi turpinātos arī pēc administratīvi teritoriālās reformas, 2020. gadā tika īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas jaunatnes politikas valsts programmas atklātais projektu konkurss “Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī”. Konkursā apstiprināto projektu ietvaros pašvaldību apvienības uzsāks dažādas aktivitātes:

• jaunatnes politikas pasākumu plānošanu;
• mobila darba ar jaunatni izmantošanu, apgūstot pašvaldību līdzšinējo labo praksi;
• digitālu darbu ar jaunatni;
• jaunatnes politikas ieviešanu jaunajās administratīvajās teritorijās.

Jauna projekta īstenošanu plāno uzsākt arī Alojas novads. “Laikā, kad tiek plānota administratīvi teritoriālā reforma, Alojas novada jaunatnes darba komanda nolēma organizēt starpnovadu sadarbību. Esam atraduši brīnišķīgus sadarbības partnerus Limbažu novada jauniešu centrā, ar kuriem izstrādāsim mobilā darba sistēmu. Ar tās palīdzību varēsim sasniegt jauniešus, kuri dzīvo attālākajās novada vietās. Tāpat plānojam organizēt forumu un ideju nakti Limbažu un Alojas novadu jauniešiem, kas palīdzēs jauniešiem sadraudzēties un līdzdarboties, lai 2021. gadā varētu kopīgi doties mobilā darba braucienos, kuriem saturu un programmu būs izdomājuši paši jaunieši,” projekta plānus un ieceres raksturo Alojas novada jaunatnes lietu speciāliste Monta Meldere.

“Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina arī citas pašvaldības plānot vienotu darbu ar jaunatni jaunajos novados, īstenot starpinstitūciju sadarbību reformas neskartajās pašvaldībās un pieteikt projektus papildu konkursā, kas ir plānots vēl 2020. gadā. Informācija par projektu konkursa papildu kārtu pašvaldībām tiks publicēta JSPA tīmekļa vietnē,” norāda JSPA Projektu vadības un uzraudzības daļas vadītāja Maija Kolberga.

Vairāk par katrā projektā plānotajām aktivitātēm var uzzināt tīmekļvietnē.