OECD
augstskolas absolvente

Trešdien, 2022. gada 5. oktobrī, pulksten 11.00 Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD) prezentēs izglītības pārskata “Education at a Glance 2022” Latvijas datus. Pasākums tiešraidē būs vērojams Izglītības un zinātnes ministrijas Facebook lapā. Medijiem lūgums dalībai pasākumam klātienē pieteikties, rakstot uz prese@izm.gov.lv.

Šogad “Education at a Glance” caurviju temats ir augstākā izglītība. Tāpat ziņojumā vērtēta Covid-19 izraisītās pandēmijas ietekme uz izglītības sistēmām, aplūkota izglītības finansēšana un ietverti skolotāja profesiju raksturojoši dati.

Ziņojums “Education at a Glance” katru gadu tiek sagatavots OECD Izglītības sistēmu indikatoru programmā un Latvijas dalība tajā attīsta un stiprina izglītības politikas veidotāju un īstenotāju stratēģisko, analītisko un datu izmantošanas kompetenci.

“Education at a Glance” ir pasaulē nozīmīgākais ziņojums par izglītības procesu kvalitāti OECD dalībvalstīs un partnervalstīs. Pārskats sniedz datus par izglītības sistēmu struktūru, finansēm un sniegumu. 

Latvijas dalība OECD Izglītības sistēmu indikatoru programmā notiek ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu projektā Nr. 8.3.6.1/16/I/001 “Dalība starptautiskos izglītības pētījumos”.

ESF Sociālais fonds