absolvents

Jau otro gadu Izglītības un zinātnes ministrija apkopo informāciju par augstākās izglītības iestāžu absolventu darba gaitām un ienākumiem pēc studiju beigšanas. Jaunākos monitoringa rezultātus Izglītības un zinātnes ministrija prezentēs preses konferencē trešdien, 7. aprīlī, plkst. 11.30. 

Preses konferencē prezentēs datus par absolventu:  

  • nodarbinātību, bezdarbu un ienākumiem;  
  • skaitu pēc nodarbinātības nozares klasifikācijas koda (NACE 2.red.);  
  • skaitu pēc profesijas klasifikācijas koda  pamatgrupu līmenī, atbilstoši starptautiskajai standartizēto profesiju klasifikācijai (ISCO –08);  
  • absolventu sadalījumu pa statistiskajiem reģioniem atbilstoši deklarētās dzīvesvietas adresei.        

Konferencē piedalīsies izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska, datus prezentēs IZM Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktora vietniece politikas ieviešanas un monitoringa jomā Diāna Laipniece, kā arī Rihards Blese – LDDK Izglītības un nodarbinātības jomas vadītājs. Iegūtie dati ir vērtīgs informācijas avots gan reflektantiem, lai saprastu karjeras un ienākumu izredzes, izvēloties savu studiju virzienu un konkrētu augstskolu, gan augstākās izglītības iestādēm, pilnveidojot studiju kvalitāti, gan Izglītības un zinātnes ministrijai, turpinot darbu pie augstākās izglītības reformām.

Augstākās izglītības iestāžu absolventu nodarbinātības un ienākumu dati apliecina augstākās izglītības kā vērtības pieaugumu gan tautsaimniecības (augsta un nedaudz pieaugoša nodarbinātība, t.sk., augstākās kvalifikācijas profesijās), gan individuālajā līmenī (ienākumu līmenis otrajā gadā pēc absolvēšanas audzis).  

Absolventu monitoringa rezultāti Latvijā pirmo reiz tika publicēti 2020. gadā. Turpmāk katra gada absolventu grupu monitorēs 10 gadu ilgā periodā.