sieviete lasa

Martā un aprīlī Latvijas pedagogi – karjeras konsultanti un skolu speciālisti, kuri nodrošina karjeras attīstības atbalsta funkciju skolās, piedalās tiešsaistes semināros “Tiešsaistes rīki karjeras konsultēšanā”. Līdzās citām tēmām dalībnieki iepazīst arī Augstākās izglītības programmu absolventu monitoringa rīku, kura mērķis ir nodrošināt informācijas pieejamību par augstāko izglītību ieguvušo personu nodarbinātību, ienākumiem un nodarbinātības / bezdarba līmeni 10 gadus pēc augstskolas beigšanas.

Dažādās monitoringa rīka sadaļās apkopoti izglītības kvalitāti raksturojoši dati. Piemēram, sadaļā “Nodarbinātība” ir iespējams izvēlēties informāciju par augstākās izglītības absolventu nodarbinātības līmeni un absolventu īpatsvaru, kuri nodarbināti augsti kvalificētās profesijās. Savukārt sadaļā “Uzņēmējdarbība” apkopota informāciju par absolventiem, kuri dibinājuši uzņēmumus. Tāpat pieejams “Raksturojums absolvēšanas gadā”, kas apkopo informāciju par konkrēto izvēlēto gadu, kopējo absolventu raksturojumu pēc dzimuma un vecuma, absolventu sadalījumu pa tematiskajām grupām un tematiskajām jomām, un iegūtās izglītības līmeni.

Lai iepazītu visas Augstākās izglītības programmu absolventu monitoringa rīka iespējas, Izglītības un zinātnes ministrijas YouTube kanālā pieejami informatīvi video.

Seminārus pedagogiem organizē Euroguidance programma sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūras Karjeras nodaļu. Augstākās izglītības programmu absolventu monitoringa rīka attīstība notiek ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu projektā Nr. 8.3.6.2/17/I/001 “Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana”. Projektu īsteno Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu un Valsts izglītības satura centru.

ESF Sociālais fonds