ES struktūrfondi

Izglītības un zinātnes ministrija ir izstrādājusi Ministru kabineta noteikumu projektu „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu skaitu” īstenošanas noteikumi”.

Aicinām iepazīties un vērtēt  noteikumu projektu 
Komentārus, priekšlikumus vai iebildums lūdzam sniegt līdz š.g. 1.augustam, nosūtot tos elektroniski uz elektroniskā pasta adresi esf@izm.gov.lv document.getElementById('cloakf71c7cc13b19bb20c43109010ebc542b').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyf71c7cc13b19bb20c43109010ebc542b = 'esf' + '@'; addyf71c7cc13b19bb20c43109010ebc542b = addyf71c7cc13b19bb20c43109010ebc542b + 'izm' + '.' + 'gov' + '.' + 'lv'; var addy_textf71c7cc13b19bb20c43109010ebc542b = 'esf' + '@' + 'izm' + '.' + 'gov' + '.' + 'lv';document.getElementById('cloakf71c7cc13b19bb20c43109010ebc542b').innerHTML += ''+addy_textf71c7cc13b19bb20c43109010ebc542b+'<\/a>';