attēls

Reģistrēties pasākumam šeit.

Pirmdien, 2020. gada 15.jūnijā, no plkst. 14.00-15.00 Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Latvijas Zinātnes padomi organizē praktisku tiešsaistes vebināru pētniekiem un zinātniskajām institūcijām "Pētniecības komunikācija politikas veidotājiem". Klausītāji tiks iepazīstināti ar galvenajām atziņām no nesen publicētā pētījuma par zinātnisku pierādījumu izmantošanu Saeimā un praktiskiem pieredzes piemēriem, kā Latvijas pētnieki komunicējuši savus pētniecības rezultātus un ekspertīzi politikas veidotājiem Latvijā (Saeimā, valdībā, ministrijās) un starptautiski.

Eiropas Parlamenta deputāts Ivars Ijabs dalīsies ar atziņām, kas gūtas ceļā no pētnieka uz politikas veidotāju, kā arī iezīmēs galvenos piekļuves kanālus Eiropas Parlamentam. Eksperts no Lielbritānijas Gavins Kostigans (Gavin Costigan) atklās savu pieredzi, vadot universitātes nodaļu, kas palīdz pētniekiem sasniegt politikas veidotājus, atklās, kā Lielbritānijā ir institucionalizēts atbalsts pētniekiem rīcībpolitikas ietekmes (policy impact) sasniegšanai.
Pasākuma mērķauditorija: pētnieki, zinātnisko institūciju vadība un administrācijas, politikas veidotāji, NVO. Vebināra laikā klātesošie varēs uzdot jautājumus. Vebinārs notiks angļu valodā.

Dalībnieki:
Gavins Kostigans (Gavin Costigan) vada Zinātnes un tehnoloģijas fondu Lielbritānijā, kas nodrošina platformu diskusijām starp pētniekiem, valdību, parlamentu un nozares ekspertiem. Iepriekš Gavins vadījis Sauthemptonas Universitātes Rīcībpolitikas nodaļu un Universitāšu politikas iesaistes tīklu, palīdzot pētniekiem sasniegt politikas veidotājus. Gavinam ir Kembridžas universitātē iegūts grāds un gandrīz 17 gadu pieredze Apvienotās Karalistes civildienestā.

Arnis Sauka ir Rīgas Ekonomikas augstskolas profesors un Ilgtspējīgā biznesa centra direktors, kā arī asociētais pētnieks IfM Bonn uzņēmējdarbības un mazā biznesa pētniecības grupā. Doktora grādu Arnis ieguva Zīgenas Universitātē (Vācija), strādājis kā viespētnieks Jončopingas Starptautiskajā biznesa skolā (Zviedrija) un Londonas Universitātes koledžā (Lielbritānija). Arņa pētniecības interešu jomas ietver ēnu ekonomiku, produktīvo un neproduktīvo uzņēmējdarbību, uzņēmējdarbības politikas veidošanu un konkurētspēju, kā arī uzņēmējdarbības procesu attīstību dažādās institucionālajās vidēs. Arnis Sauka ir līdzautors ikgadējam SSE Riga Ēnu ekonomikas indeksam Baltijas valstīs, kas katru gadu piesaista ministru uzmanību un ir viens no veiksmīgākajiem piemēriem Latvijā pētnieku sadarbībai ar augstākā līmeņa politikas veidotājiem.

Ivars Ijabs ir Eiropas Parlamenta deputāts, ievēlēts no partiju apvienības “Attīstībai/Par!” saraksta 2019. gadā. Pirms ienākšanas politikā bijis latviešu sabiedrībā plaši pazīstams politologs, publicists, asociētais profesors Latvijas Universitātē un pētnieks LU Sociālo un politisko pētījumu institūtā. Eiropas Parlamentā Ivars Ijabs darbojas Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejā (ITRE), Ekonomikas un monetārajā komitejā (ECON), kā arī Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejā (IMCO), pārstāvot politisko grupu “Renew Europe”.

Signe Mežinska ir asociētā profesore Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātē. Viņa ir ieguvusi doktora grādu socioloģijā, maģistra grādu bioētikā un vairāk nekā 20 gadus māca medicīnas ētiku, bioētiku un veselības un slimību socioloģiju. Signe ir UNESCO Bioētikas komitejas priekšsēdētāja vietniece. Kopš 2013. gada Signe arī vada NVO “Veselības projekti” un ir bijusi ētikas eksperte, izvērtējot FP7 un H2020 projektus, ELSI eksperte BBMRI-ERIC.

Valts Kalniņš ir Latvijas Universitātes docents un konsultējošs pētnieks, kas Eiropas Komisijas Kopīgā pēniecības centra pasākuma “Zinātne satiekas ar parlamentiem” ietvaros izstrādājis pētījumu “Pētniecībā balstītu pierādījumu izmantošana Saeimā - demogrāfijas un migrācijas rīcībpolitikas gadījums”. Viņš ir vadošais autors vairākos OECD un citu starptautisku organizāciju pētījumos par korupciju. Kā konsultants Eiropas Padomes īstenotos projektos viņš arī ir analizējis valsts amatpersonu deklarāciju sistēmas, interešu konflikta novēršanas, civildienesta ētikas un trauksmes cēlēju aizsardzības jautājumus Armēnijā, Baltkrievijā, Gruzijā, Kosovā, Moldovā un Ukrainā, kā arī vadījis mācības par valsts amatpersonu deklarāciju pārbaudi un citiem korupcijas novēršanas jautājumiem.

Moderē: Aleksandrs Mārtiņš Blūms, nozares eksperts Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamentā.

attēls