Jaunumi

zemeslode 900x7002017. gada 11. janvārī Latvijas Universitātes Akadēmiskajā dabaszinātņu centrā notiks Eiropas Kosmosa aģentūras (EKA) informācijas diena. Tās mērķis ir atskatīties uz diviem sadarbības gadiem ar EKA, pilnveidot Latvijas inovatīvo kompāniju, universitāšu un zinātnisko institūciju izpratni par EKA un tās darbību principiem, kā arī piesaistīt jaunus partnerus sadarbībai ar EKA.

2013. gada 15. martā Latvijas Republikas valdība noslēdza Eiropas Sadarbības valsts līgumu ar EKA, un šobrīd sadarbībā EKA tiek īstenoti 13 inovatīvi projekti 1,8 milj. eiro apmērā. EKA pētniecības centros līdz šim stažējušies jau trīs Latvijas jaunie doktoranti, un nākamgad plāno stažēties ceturtais. Savukārt septembrī Cēsīs norisinājās mācību kurss “Radara un optisko satelītu datu apstrāde un pielietojumi”, kuru vadīja EKA pasniedzēju komanda un attālās izpētes eksperti no Šveices, Itālijas, Vācijas un Beļģijas.

Pētījumi liecina, ka kosmosa nozare vidēji aug par 7% gadā, un Eiropas kosmosa industrija nodarbina vairāk nekā 230 tūkstošus profesionāļu, 2014. gadā sasniedzot nozares vērtību ap 46-54 miljardiem eiro. Eiropa ražo aptuveni vienu trešdaļu no pasaules satelītiem, tai skaitā pasaules vadošās satelīttelekomunikāciju un palaišanas sistēmas.

Pasaulē arvien vairāk institūcijas un valstis iesaistās kosmosa industrijas aktivitātēs. ASV šim fenomenam ir radies jauns termins “New space”, ar kuru tiek raksturota kosmosa nozares jaunās tendences un kas ietver jaunu kosmosa uzņēmumu dibināšanu ar lielu privātā kapitāla iesaisti, jaunu pieeju un tehnoloģiju izmantošanu, un to visu raksturo mijiedarbība ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām. Lielās satelītsistēmas uz mini, mikro un nano satelītu bāzes ir pamats “New space” fenomenam.

Lai atbildētu uz šiem jaunajiem izaicinājumiem, tajā skaitā augošo globālo konkurenci, Eiropas Savienība ir laidusi klajā Kosmosa stratēģiju Eiropai, kas paredz palielināt privātā sektora iesaistīšanos kosmosa nozarē un sekmēt būtiskas tehnoloģiskas pārmaiņas. Latvijas mērķis ir kļūt par Eiropas Kosmosa aģentūras pilntiesīgu dalībvalsti, tāpēc uzņēmumiem ir aktīvāk jāiesaistās kosmosa aktivitātēs. 

The European Space Agency

Plan for European Cooperating States

ESA Standardization and ECSS

Trends in the Latvian space sector

Estonian experience in engaging Estonian space industry in space activities

 Latvian Capabilities - Institute of Environmental Solutions

Latvian Capabilities – Ltd Eventech

Latvian Capabilities – Ltd Baltic Scientific Instruments

Latvian Capabilities – RD Alfa Microelectronics

Latvian Capabilities - Riga Technical University