Izgl

Piektdien, 2021. gada 30. jūlijā,  izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece un  Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārais sekretārs Sandis Riekstiņš apmeklēja Daugavpili, kur viesojās ministrijas padotības profesionālās izglītības iestādēs -  Daugavpils Tehnikumā,  Daugavpils Būvniecības tehnikumā un Daugavpils Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā.

Kopā ar ministrijas vadību Daugavpils tehnikumu apmeklēja satiksmes ministrs Tālis Linkaits. Ministri ar skolas vadību pārrunāja jautājumus par izglītības kvalitātes nodrošināšanu un jauniešu piesaisti transporta nozarē svarīgu profesiju apguvei, tajā skaitā, kas saistītas ar nepieciešamajām nākotnes profesijām dzelzceļa jomā.

Izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece: “Ministrija ir paredzējusi Daugavpils profesionālās izglītības iestāžu reorganizāciju ar mērķi efektīvāk izmatot resursus un  paaugstināt profesionālās izglītības kvalitāti un pieejamību. Plānojam apvienot Daugavpils Tirdzniecības profesionālo vidusskolu un Daugavpils tehnikumu. Rīkojumu par šo izglītības iestāžu reorganizāciju - apvienošanu 2021.gada rudenī ministrija virzīs izskatīšanai valdībā. Plānots, ka apvienošana varētu noslēgties nākamā gada vasarā un rezultātā mēs Daugavpilī iegūsim divus spēcīgus tehnikumus.”

Ministrija ir izvērtējusi informāciju gan saistībā ar  profesionālās izglītības iestāžu līdzšinējo darbību un attīstību, tai skaitā informāciju par audzēkņu skaitu, dinamiku, dalību darba vidē balstītās mācībās un nodarbinātību, pieaugušo izglītības īstenošanu, kā arī nozaru pārstāvju viedokli par izglītības iestāžu  īstenotajām izglītības programmām un nepieciešamību nodrošināt reģionā kvalificētu un darba tirgum atbilstīgu darbaspēka piedāvājumu.

Lai risinātu konstatētās nepilnības un problēmas, ir jāstiprina metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību nozares izglītības programmas, vienlaicīgi nodrošinot izglītības iestāžu specializāciju un precizējot katrā  profesionālās izglītības iestādē īstenotās izglītības programmas.

Ņemot to vērā, līdz 2022.gada 1.janvārim ministrija plāno Daugavpils tehnikuma profesionālās izglītības programmas «Metālapstrāde» un «Mašīnzinības» turpmākajai īstenošanai nodot Daugavpils Būvniecības tehnikumam.

Reorganizācijas rezultātā tiks noteikti katra tehnikuma stratēģiskās attīstības un metodiskā darba virzieni, kā arī veicināta visa veida pieejamo resursu efektīvāka izmantošana, lai nodrošinātu turpmāko prioritāro jomu attīstību, izglītības kvalitāti un pieejamību.

Daugavpils Tirdzniecības profesionālās vidusskolas pedagogiem, pārejot strādāt tehnikumā, paredzēts atalgojuma pieaugums kā piemaksa par darbu profesionālās izglītības kompetences centrā, bet Daugavpils Tirdzniecības profesionālās vidusskolas audzēkņiem būs iespēja dzīvot Daugavpils tehnikuma dienesta viesnīcā, kā arī izmantot  tehnikuma materiāltehnisko nodrošinājumu un resursus. Tāpat tiks atrisināts vispārizglītojošo priekšmetu skolotāju trūkums Daugavpils Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā, ko nodrošinās Daugavpils tehnikuma pedagogu piesaiste.