IZM darbinieki pie Brīvības pieminekļa

Šodien, 17. novembrī, svinīgā valsts svētkiem veltītā pasākumā izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša ar ministrijas augstākajiem apbalvojumiem - Atzinības un Pateicības rakstiem, sveica 48 ministrijas un tās padotības iestāžu darbiniekus.

Uzrunājot darbiniekus, ministre A. Čakša uzsvēra: “Latvijas Republikas proklamēšanas dienas atzīmēšana Izglītības un zinātnes ministrijā jau kļuvusi par skaistu tradīciju un valstiskuma svinēšanu. Mēs esam komanda, kura ir tik laba, cik labs ir katrs no mums, tāpēc tiekšanās uz izcilību ir jābūt vienai no individuālajiem sasniegumiem.”

Valsts svētku nedēļa ir laiks, kad par īpašiem sasniegumiem, nesavtīgu darbu un nozīmīgu ieguldījumu izglītībā, zinātnē un nozares politikas attīstībā tradicionāli tiek sveikti un godināti ministrijas un padotības iestāžu darbinieki. Ar Atzinības rakstiem ministre apbalvoja 11 darbiniekus, bet Pateicības rakstus saņēma 37 darbinieki.  

Noslēdzot svinīgo apbalvojumu pasniegšanu, ministre A. Čakša darbiniekiem novēlēja: “Atzīmējot Latvijas 105. gadadienu, vēlu mums visiem augt pašapziņā un mīlestībā pret savu zemi. Lai mums skaisti un sirsnīgi svētki ģimenes un draugu lokā!”


Ar Atzinības rakstu apbalvoja:

 1. Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta vecāko eksperti Sigitu Ķirsi,
 2. Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta nozares ekspertu Edvardu Franci Kuku,
 3. Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta projekta 1.1.1.5.vadītāju Lindu Vecbiškenu,
 4. Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta vecāko ekspertu Edgaru Pudzi,
 5. Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta vecāko eksperti starptautiskās sadarbības un diasporas jautājumos Annu Leiškalni,
 6. Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta juriskonsultu Hariju Šemeli,
 7. Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta vecāko eksperti Jeļenu Muhinu,
 8. Izglītības kvalitātes valsts dienesta Kvalitātes nodrošināšanas departamenta vecāko eksperti Janu Veinbergu,
 9. Izglītības kvalitātes valsts dienesta Kvalitātes nodrošināšanas departamenta direktora vietnieci Sarmīti Dīķi,
 10. Valsts izglītības satura centra Administratīvā un nodrošinājuma departamenta Juridiskās nodaļas vadītāju Inu Vārnu,
 11. Izglītības un zinātnes ministrijas Finanšu departamenta vecāko eksperti Initru Pavloviču.

Ar Pateicības rakstu apbalvoja:

 1. Izglītības un zinātnes ministrijas Iekšējā audita un risku vadības nodaļas  vecāko eksperti Andželu Vaišli,
 2. Izglītības un zinātnes ministrijas Iekšējā audita un risku vadības nodaļas juriskonsultu Juri Strupku,
 3. Izglītības un zinātnes ministrijas Informācijas tehnoloģiju departamenta sistēmu analītiķi Ievu Gravu,
 4. Izglītības un zinātnes ministrijas Informācijas tehnoloģiju departamenta pakalpojumu vadītāju Aiju Rudmani,
 5. Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta vecāko eksperti Aļonu Babiču, 
 6. Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta vecāko eksperti Daci Deinati,
 7. Izglītības un zinātnes ministrijas Nozares padomnieci OECD un UNESCO (Parīzē) Lauru Treimani,
 8. Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta projekta vadītāja asistenti Ilzi Dziemisovu,
 9. Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta vecāko ekspertu Rinaldu Gulbi,
 10. Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta vecāko eksperti Kristiānu Cielavu,
 11. Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta vecāko eksperti Lauru Vikšeri,
 12. Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta vecāko eksperti Intu Jaunzemu,
 13. Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta ekspertu Eduardu Duhanovski,
 14. Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta vecāko eksperti EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenta jautājumos Antru Jansoni,
 15. Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta vecāko eksperti IT jautājumos (projekts 1.1.1.5.) Annu Skani,
 16. Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta nozares eksperti RIS3 jomā Katerīnu Runde,
 17. Izglītības un zinātnes ministrijas Juridiskā un nekustamo īpašumu departamenta juriskonsulti Ilzi Rozenštoku,
 18. Izglītības un zinātnes ministrijas Juridiskā un nekustamo īpašumu departamenta vecāko ekspertu Alekseju Gapejevu,
 19. Izglītības un zinātnes ministrijas Struktūrfondu departamenta direktora vietnieci Eiropas Savienības fondu ieviešanas vadības jomā Ingu Griķi,
 20. Izglītības un zinātnes ministrijas Struktūrfondu departamenta vecāko eksperti Inesi Kukuļinsku,
 21. Izglītības un zinātnes ministrijas Struktūrfondu departamenta vecāko eksperti Ingunu Ķīsi,
 22. Izglītības un zinātnes ministrijas Struktūrfondu departamenta vecāko eksperti Inesi Kalvu,
 23. Izglītības un zinātnes ministrijas Struktūrfondu departamenta vecāko eksperti Zandu Rudeni,
 24. Izglītības un zinātnes ministrijas Struktūrfondu departamenta vecāko eksperti Evelinu Boli,
 25. Izglītības un zinātnes ministrijas Struktūrofonu departamenta vecāko eksperti Elīnu Usāri,
 26. Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta vecāko eksperti Kristiānu Cielavu,
 27. Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta vecāko eksperti Gunitu Delijevu,
 28. Izglītības un zinātnes ministrijas Finanšu departamenta vecāko grāmatvedi Žaneti Larionovu,
 29. Izglītības un zinātnes ministrijas Finanšu departamenta vecāko eksperti Ilonu Anču,
 30. Valsts izglītības satura centra Izglītības satura departamenta Iekļaujošās un speciālās izglītības nodaļas vadītāju Anitu Falku,
 31. Valsts izglītības satura centra Vērtēšanas un analītikas departamenta Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļas vecāko ekspertu Austri Cābeli,
 32. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Pedagogu digitālās pratības pilnveides nodaļu,
 33. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Struktūrfondu nodaļu,
 34. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Jaunatnes politikas atbalsta departamenta Starptautiskās sadarbības un atbalsta nodaļas projektu koordinatori Leldi Vaivodi,
 35. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Jaunatnes politikas atbalsta departamenta Starptautiskās sadarbības un atbalsta nodaļas projektu koordinatorei Agiju Lāci,
 36. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Jaunatnes politikas atbalsta departamenta Starptautiskās sadarbības un atbalsta nodaļas vadītāju Agnesi Kārkliņu,
 37. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Juridiskās un administratīvās vadības nodaļas vecāko lietvedi Tatjanu Dankbāri.