Jaunumi
Ar Eiropas Savienības fondu atbalstu Jelgavas tehnikumā atklāta jauna sporta halle

Piektdien, 2020. gada 25. septembrī, Jelgavas tehnikumā svinīgi atklāta jauna sporta zāle, kas tehnikuma audzēkņiem sniegs iespējas daudzpusīgām sporta un fiziskajām aktivitātēm. Jelgavas tehnikuma infrastruktūras un mācību aprīkojuma modernizācijas projekts īstenots ar Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) administrētā Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu projekta atbalstu.

Kopējā jaunbūves platība ir 960 kvadrātmetri, bet tieši sporta zāle aizņem 642 kvadrātmetrus. Tā ir divreiz lielāka par sporta zāli, kas atrodas Jelgavas tehnikuma galvenajā ēkā. Tāpat jaunajā ēkā ierīkotas trīs ģērbtuves, labierīcības un dušas telpas, kabinets skolotājiem, divas inventāra noliktavas un arī medpunkts.

Paralēli sporta zāles un teritorijas labiekārtošanai noris Jelgavas tehnikuma mācību aprīkojuma modernizācijas projekts. Projekta ietvaros programmēšanas, datorsistēmu un autotransporta profesionālo izglītības programmu īstenošanai tiek nodrošināti moderni un mūsdienīgi mācību līdzekļi. Kopējais ieguldījumu apjoms mācību programmu modernizācijai Jelgavas tehnikumā ir vairāk nekā 340 tūkstoši eiro.

Kopējais ieguldījumu apjoms Jelgavas tehnikuma sporta zāles un teritorijas labiekārtošanas projektā no ES fondu un valsts budžeta līdzekļiem ir vairāk nekā 1,8 miljoni eiro. Sporta zāles būvniecību un teritorijas labiekārtošanu veica SIA „Reaton”.
Jelgavas tehnikums ir reģionā lielākā profesionālās izglītības iestāde, kas sagatavo speciālistus deviņās mācību programmās. Mācības iestādē ir bez maksas, un audzēkņiem iespējams saņemt stipendiju. Jelgavas tehnikuma 50 gadu ilgajā pastāvēšanas laikā to absolvējuši vairāk nekā 12 tūkstoši jauniešu. Šobrīd izglītības iestādē mācās vairāk kā 1100 audzēkņu.

ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas periodā ir piešķirtas būtiskas investīcijas profesionālās izglītības iestāžu modernizācijai - mācību aprīkojuma un infrastruktūras uzlabošanai. Kopumā ES fondu un valsts budžeta līdzfinansējums 104 miljonu eiro apmērā. Finansējums piešķirts aprīkojuma un iekārtu iegādei 17 prioritāro izglītības tematisko jomu vai programmu grupās, mācību un koplietošanas telpu un āra laukumu infrastruktūras modernizēšanai vai jaunu izveidei, metodiskā centra funkciju stiprināšanai, dabaszinātņu (fizika, ķīmija, bioloģija) un matemātikas kabinetu iekārtošanai un jaunu izveidei, IKT ieviešanai un ergonomiskas mācību vides izveidei. Projekta noslēgumā paredzēts, ka 70-80% profesionālās izglītības iestāžu būs pilnībā modernizētas.