ES struktūrfondi

Šo mācību gadu vairākas vispārējās izglītības iestādes sāks jaunās vai pārbūvētās ēkās. Pateicoties Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) investīcijām*, skolas ir pielāgojušas mācību vidi jaunajam vispārējās izglītības mācību saturam. Izglītības un zinātnes ministrijas mērķis ir vienādas mācību iespējas bērniem visā Latvijā, kas ietver gan līdzvērtīgu skolu aprīkojumu un mācību līdzekļus, gan līdzvērtīgu nodarbību piedāvājumu un mācību vidi kopumā.

Šī gada 30. augustā durvis jaunajai piebūvei vēra Mārupes Valsts ģimnāzija. Turpmāk 1240 skolēni varēs izmantot mūsdienu prasībām atbilstošu ergonomisku mācību vidi, kas   papildināta ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumiem, tostarp dabas zinātņu mācību priekšmetu apguvei. Mācību vides uzlabošana ir veikta arī esošajā skolas ēkā-   mazā vingrošanas zāle ir pārbūvēta par multifunkcionālu telpu mācību semināriem, prezentāciju sniegšanai lielākai auditorijai, izglītojošu mācību priekšmetu izstāžu un lektoriju   organizēšanai.

Kopā ar skolēniem 1. septembrī notika arī Jelgavas Valsts ģimnāzijas rekonstruētās ēkas atklāšanas pasākums. Skola šo 3 gadu būvniecības laikā ir piedzīvojusi lielas pārmaiņas un nu skolēni un pedagogi varēs mācīties un strādāt mūsdienīgā un ērtā vidē ar modernām tehnoloģijām un mācību kabinetiem. Ir pārbūvēts un labiekārtots arī skolas sporta stadions-veikta futbola laukuma un vieglatlētikas sektoru pārbūve.

Pirmdien, 2. septembrī jauno mācību ēku 800 sākumskolas audzēkņiem atklāja arī Ādažu vidusskola. Tā kā pēdējo gadu laikā Ādažu vidusskolā skolēnu skaits ar katru gadu ir audzis, tad 1. – 4. klašu audzēkņiem bija nepieciešama jauna un mūsdienīga skolas ēka. Jaunā izglītības iestādes ēka ir ergonomiska, higiēnas prasībām atbilstoša, un aprīkota ar mūsdienīgu, mācību procesa nodrošināšanai nepieciešamu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju aprīkojumu, kā arī atbilstošām mēbelēm.

Uz 2019./2020. mācību gada sākumu ir pabeigtas un ekspluatācijā nodotas jau daudzas ar ERAF atbalstu modernizētas vispārējās izglītības iestādes. Kopumā ar ERAF atbalstu līdz 2023. gadam paredzēta 100-115 vispārējās izglītības iestāžu modernizācija, kur izglītību apgūst vairāk nekā 47 tūkstoši skolēnu.

*Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.2. specifiskais atbalsta mērķis "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi".