Jaunumi

Ārkārtējās situācijas laikā pirmsskolas izglītības iestādēs bērniem ir tiesības saņemt no valsts budžeta apmaksātu asistenta pakalpojumu pārvietošanās atbalstam un pašaprūpes veikšanai līdz 40 stundām nedēļā, savukārt vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības iestādēs - līdz 25 stundām nedēļā.

Bērns, kurš reģistrēts pirmsskolas izglītības iestādē, asistenta pakalpojumu var saņemt savā dzīvesvietā vai pirmsskolas izglītības iestādes dežūrgrupā. Bērni, kas mācās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības iestādēs, asistenta pakalpojumu saņem savā dzīvesvietā.

Ārkārtējā situācija valstī izsludināta līdz 2020. gada 14. aprīlim. Pirmsskolas izglītības iestādēm šajā laikā jānodrošina dežūrgrupu darbība, lai nepieciešamības gadījumā nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu vecākiem, kas paši nevar pieskatīt bērnu. Savukārt mācību process visās vispārizglītojošajās, profesionālajās un augstākajās izglītības iestādēs tiek nodrošināts attālināti.

2020. gada 24. marta izglītības un zinātnes ministra rīkojums “Par asistenta pakalpojumu ārkārtējās situācijas laikā” pieejams likumi.lv