Zinātne

Veicot grozījumus Ministru kabineta (MK) noteikumos par zinātniskās darbības bāzes finansējuma piešķiršanas kārtību, tiek reglamentēta ikgadējo iemaksu veikšana Eiropas Molekulārās bioloģijas konferencē (EMBC) un Eiropas Molekulārās bioloģijas laboratorijā (EMBL), Latvijai kļūstot par šo Eiropā vadošo zinātnisko organizāciju dalībvalsti.

Šā gada 26. jūnijā EMBC un 27. jūnijā EMBL padome akceptēja Latvijas pieteikumu dalībai organizācijās. Latvija tādējādi sadarbojas ar trim lielākajām Eiropas pētniecības infrastruktūrām – Eiropas Kodolpētniecības centru (CERN), Eiropas Kosmosa aģentūru (ESA) un tagad arī EMBC/EMBL. Lai Latvijas zinātnieki un zinātniskās institūcijas gūtu iespēju pilna spektra sadarbībai ar EMBC/EMBL, vēl ir jāpabeidz pievienošanās procedūras.

No 2020. gada marta līdz 2023. gada martam spēkā bija Latvijas kā perspektīvās dalībvalsts statuss ar mērķi Latvijas zinātniekiem un institūcijām sniegt piekļuvi EMBL resursiem. Latvijas Republikas pievienošanos EMBC un EMBL dalībvalsts statusā valdība atbalstīja šā gada 25. aprīlī.

Latvijas dalība EMBC nodrošinās plašu cilvēkkapitāla attīstības programmu, gūstot iespēju ar EMBC stipendiju programmas atbalstu apmeklēt EMBL un zinātniskās laboratorijas Eiropā un atsevišķās valstīs ārpus Eiropas, gūstot iespēju sadarbībai ar citu valstu zinātniekiem un jaunu metožu un kompetenču apguvei pētniecībā. Atsevišķa programma paredzēta zinātniskās infrastruktūras pārvaldnieku un infrastruktūras centru pārvaldības attīstībai.

Kā EMBL dalībniece Latvija gūs iespēju strādāt uz EMBL un arī Eiropas Bioinformātikas institūta laboratoriju un centru bāzes, praktiski izmēģināt un apgūt jaunas pētniecības metodes, jo EMBL ir viens no retajiem jaunas pētnieciskās aparatūras izgudrošanas centriem pasaulē. Ar EMBL plaša sadarbība iespējama ES Pamatprogrammā mērķsadarbības projektos, kā arī pētnieciskos projektos ar EMBL dalību.

EMBC ir dibināta 1969. gadā ar mērķi nodrošināt Eiropas līderību tolaik jaunajā – molekulārās bioloģijas – jomā, savukārt EMBL kā apjomīgs infrastruktūras projekts darbību uzsāka 1973. gadā. Lai pievienotos EMBL, sākotnēji jāpievienojas EMBC. Konference nodrošina stipendijas vizītēm uz EMBL centriem, atbalstu jaunajiem zinātniekiem, veicinot arī savstarpējo sadarbību, kā arī piedāvā apmācības programmas infrastruktūras pārvaldniekiem un pētniecības līderiem.

Ministru kabineta 2022. gada 19. aprīļa noteikumu Nr. 252 grozījumi “Zinātniskās darbības bāzes finansējuma piešķiršanas kārtība” pieejami Ministru kabineta tīmekļvietnē.