Studentiem
attēls

Sākoties Covid-19 pandēmijai, Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) meklēja risinājumus, kā mazināt krīzes ietekmi uz izglītības un zinātnes nozari, tostarp studējošajiem.

Patlaban studējošajiem tiek piedāvātas pavisam trīs atbalsta iespējas, no kurām pirmās divas attiecas uz VISIEM studentiem (gan valsts, gan privātās augstskolās studējošajiem):

1) Jaunajā 2020./2021.studiju gadā būtiski atvieglota iespēja saņemt studiju un studējošā kredītu ar valsts vārdā sniegtu galvojumu. Lai saņemtu kredītu, vairs nav nepieciešams otrs galvotājs, arī dokumentu noformēšanas process ir daudz ātrāks un ērtāks, tādējādi padarot augstāko izglītību pieejamāku daudz plašākam iedzīvotāju lokam. Studenti jau no šodienas, 12.augusta, var pieteikties kredītiem Swedbank mājaslapā vai filiālē. Vairāk informācijas par jauno studiju un studējošā kreditēšanas kārtību IZM tīmekļvietnē.

2) Labklājības ministrijas piešķirtās nodarbinātības stipendijasBezdarbnieka statusu ieguvušajiem klātienes studentiem paredzēta iespēja piedalīties prasmju un iemaņu attīstības pasākumā, kas ļautu studējošajiem studiju laikā attīstīt pētnieciskās, organizatoriskās, IT prasmes. Pasākumā iesaistītajiem studentiem maksās stipendiju – 10 eiro apmērā par katru dalības dienu (aptuveni 200 eiro mēnesī). Pasākuma ilgums ir līdz sešiem mēnešiem un tajā domāts iesaistīt 3000 bezdarbnieku, kam plānots finansējums 3,6 miljoni eiro (LM iekšēji pārdalītais ES fondu finansējums). Informācija par to, kā augstākās izglītības iestāde var pieteikties pasākuma īstenošanai, pieejama NVA tīmekļvietnē.

3) Izvērtējot Covid-19 radītās sociālekonomiskās krīzes sekas un ņemot vērā Latvijas Studentu apvienības veiktās studējošo aptaujas rezultātus, Ministru kabinets rada iespēju piešķirt atbalsta finansējumu 2020./2021.studiju gadam. Šī vienreizējā atbalsta īstenošanai papildus piešķirts 5,1 milj. eiro, kas tiks sadalīts IZM, Veselības ministrijas, Zemkopības ministrijas, Labklājības ministrijas un Kultūras ministrijas padotībā esošajām koledžām un augstskolām proporcionāli valsts finansēto studiju vietu skaitam 2020. gadā. Tas nozīmē, ka minimālās mēneša stipendijas apmērs 2020./2021.studiju gadā tiek palielināts no 99,60 eiro uz 200 eiro.

! Pašreizējais Augstskolu likuma regulējums neļauj piešķirt stipendijas maksas studentiem!

Valstij ir svarīgi novērst studējošo atbirumu tajās jomās, kurās ir prognozējams speciālistu trūkums. Privātās augstskolas pārsvarā gatavo studentus tādās jomās, kurās saskaņā ar darba tirgus prognozēm tiek prognozēta speciālistu pārprodukcija – sociālās zinības, komerczinībās un tiesībās. Savukārt valsts augstskolas sagatavo speciālistus tajās jomās, kurās ir prognozējams speciālistu trūkums - veselības aprūpē un sociālajā labklājībā, dabaszinātnēs, matemātikā un IT, inženierzinātnēs, ražošanā un būvniecībā u.c. (šajās jomās ir koncentrētas arī budžeta vietas).