Izglītība
Divi puiši skrūvē instalāciju, apkārt skaidu plākšņu sienas

Rīgas Celtniecības koledžai atjaunots nozarei piederīgais un vēsturiskais nosaukums – Rīgas Būvniecības koledža, turpinot attīstīt modernu, uz inovācijām un izaugsmi orientētu būvniecības, arhitektūras un restaurācijas izglītības iestādi. To paredz Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavotais rīkojums, kas šodien, 2024. gada 14. maijā, apstiprināts valdībā.

Šobrīd Rīgas Celtniecības koledža ir vienīgā izglītības iestāde, kas Rīgā un Rīgas reģionā piedāvā profesionālo izglītību būvniecībā Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras 4. un 5. līmenī. Visas piedāvātās izglītības un studiju programmas ir cieši saistītas ar būvniecības nozari – ne tikai būvniecības speciālistu un arhitektu, bet arī restauratoru (kā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabātāju), namu apsaimniekotāju, bet arī specialitātes, kas saistītas ar būvi un apkārtējo vidi no tās ieceres brīža līdz realizācijai, uzturēšanai un saglabāšanai. Visiem šiem speciālistiem ir nepieciešamas zināšanas un kompetences būvniecībā.

Rīgas Celtniecības koledža ir viena no senākajām izglītības iestādēm Latvijā, 2022. gadā tai apritēja 150 gadi. Tās aizsākumi ir 1872. gada rudenī, kad tika izveidota Jauno Rīgas Amatnieku skola jeb Rīgas Amatnieku biedrības amatu skola. 1946. gadā to pārdēvēja un nodibināja kā Rīgas Būvniecības tehnikumu Kr. Valdemāra ielā 23, kuru, savukārt, 1957. gadā pārdēvēja par Rīgas Celtniecības tehnikumu un pārcēla uz ēku Gaiziņa ielā 3. 1995. gada 19. decembrī izveidojot Rīgas Celtniecības koledžu, kas līdz 2000. gadam realizēja vidējo un paaugstināta tipa vidējo profesionālo izglītību.

Ministru kabineta rīkojums “Par koledžas “Rīgas Celtniecības koledža” nosaukumu” pieejams Ministru kabineta tīmekļvietnē.