Pedagogiem

attēls2020. gada martā Latvijā un citur pasaulē skolēni, skolotāji un vecāki piedzīvoja nebijušu situāciju, kuru izraisīja straujā Covid-19 vīrusa izplatība, – mācības attālināti. Lai noskaidrotu, kā attālināto mācību procesā visiem veicās, Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru un uzņēmumu Edurio veica mācību gada noslēguma aptauju. Tā notika no 2020. gada 26. maija līdz 12. jūnijam. Aptaujā piedalījās 10 177 skolēni un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi, 8 352 skolēnu vecāki, 4 662 skolotāji un 360 izglītības iestāžu vadītāji.

Lielākā daļa skolotāju, skolēnu un vecāku novērtēja, ka viņu skola attālināto mācīšanos nodrošināja drīzāk labi vai ļoti labi.

Attālinātās mācības ir sniegušas nozīmīgu lēcienu mācību procesa digitalizācijā. Skolotāji kā galveno profesionālo ieguvumu minēja digitālo rīku apgūšanu, 3/4 skolotāju izmēģināja vadīt stundas tiešsaistē. 76% skolotāju vadot mācības attālināti veltīja daudz vairāk laika nekā klātienē. 74% skolotāju bieži vai ļoti bieži jutās pārstrādājušies.

Attālinātu mācību pieredze skolēniem dažādās Latvijas skolās bija ļoti atšķirīga. Būtiski atšķīrās skolēnu mācību slodze, mācību formas, nedēļu, dienu, stundu plāni u.c. elementi.

Vecāku loma attālinātu mācību laikā bija daudz nozīmīgāka nekā klātienes mācībās. 42% aptaujāto vecāku vidēji dienā veltīja 3 vai vairāk stundas, palīdzot saviem bērniem mācībās.

Aicinām iepazīties ar aptaujas rezultātu kopsavilkumu Edurio tīmekļvietnē https://ej.uz/nwec