Vecākiem
attēls

Tām ierīcēm, kuras Izglītības un zinātnes ministrija nodeva pašvaldībām attālinātā mācību procesa nodrošināšanai, mobilais pieslēgums bez maksas tiks nodrošināts līdz šā gada 31.decembrim – to paredz ministrijas vienošanās ar uzņēmumiem “Bite Latvija” un “Latvijas Mobilais telefons”.

Lai attālināto mācību laikā skolēniem nodrošinātu trūkstošo datortehniku, IZM martā uzrunāja telekomunikācijas un sakaru nozares uzņēmumus, kā arī lūdza valdību piešķirt finansējumu nepieciešamo ierīču iegādei. Atbilstoši valdības lēmumam aprīļa sākumā skolēni saņēma 2266 mobilo pakalpojumu operatora “Latvijas Mobilais telefons” un 3000 uzņēmuma “BITE Latvija” piegādātās viedierīces – planšetes un viedtālruņus. Daļa viedierīču - 1000 planšetes – bija uzņēmuma “BITE Latvija" dāvinājums. Pēc iekārtu iegādes un dāvinājuma pieņemšanas tās tika nodotas bezatlīdzības lietošanā 105 pašvaldībām saskaņā ar ministrijas veiktās aptaujas rezultātiem. Abi operatori šīm iekārtām nodrošināja arī bezmaksas zvanu un interneta pieslēgumu.

Pateicoties sadarbības partneru atsaucībai, visām bez maksas piegādātajām ierīcēm mobilais pieslēgums tiks nodrošināts līdz 2020. gada beigām.

Ministrija arī radusi iespēju piesaistīt papildu valsts budžeta finansējumu, un tiek plānots, ka informācijas un komunikācijas tehnoloģiju ierīču iegādei skolu vajadzībām būs pieejami vēl aptuveni 3,9 milj.eiro.

Savukārt sadarbībā ar Satiksmes ministriju tiek meklēti risinājumi interneta pieslēguma un jaudas palielināšanai atsevišķās izglītības iestādēs. Latvijas Valsts radio un televīzijas centra projektā “Uzlabot elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamību lauku teritorijās” ir rasta iespēja pārdalīt papildus piešķirto Eiropas Savienības fondu finansējumu 2,5 milj. eiro apmērā, lai vispārējās izglītības iestādēm izbūvētu “vidējās jūdzes” optiskā tīkla infrastruktūru. Ņemot vērā projekta ieviešanas īstenošanas nosacījumus, optiskā tīkla infrastruktūra var tikt izbūvēta iestādēm, kas atrodas lauku teritorijās, kurās neviens elektronisko sakaru komersants nesniedz un tuvāko trīs gadu laikā neplāno sniegt interneta piekļuves pakalpojumus ar uzlabotiem datu pārraides parametriem (“baltās teritorijas”). Izglītības un zinātnes ministrija šobrīd apzina un saskaņo konkrētas vispārējās izglītības iestādes (ar lielāko izglītojamo skaitu) tīkla izbūvei, plānots, ka iesaistītas tiks ap 40 skolas. Šo investīciju mērķis ir stiprināt vispārējās izglītības iestādes ar mūsdienīgas un kvalitatīvas izglītības īstenošanai nepieciešamajiem resursiem. No 2020.gada septembra pamatizglītības un vidējās izglītības posmā tiks uzsākta pilnveidotā mācību satura īstenošana, tāpēc izglītības iestāžu nodrošinājums ar nepieciešamajiem resursiem mūsdienīgam mācību procesam ir jo īpaši svarīgs.