Baltijas Pētniecības Programma

2021. gada 18. februārī Baltijas pētniecības programmas Latvijas konkursā apstiprināti astoņi projekti. Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas grantu (EEZ/N) finansējumu saņems Latvijas Universitāte ar diviem projektiem, Rīgas Tehniskā universitāte ar trīs projektiem, bet Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs un Vidzemes Augstskola katra iegūs finansējumu vienam projektam.

Konkursā apstiprinātās Latvijas pētniecības organizācijas veido sadarbību ar partneriem no Norvēģijas, Lietuvas, Igaunijas un Islandes pētniecības institūcijām. Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks Dmitrijs Stepanovs uzsver, ka Baltijas un EEZ pētnieku sadarbība kopīgos pētniecības projektos uzlabos Baltijas pētniecības sniegumu starptautiskā mērogā. Tā ir unikāla iespēja veikt apjomīgus pētījumus par tēmām, kas ir nozīmīgas un svarīgas gan Baltijas reģionam, gan Eiropai kopumā, un strādāt ar izaicinājumiem, kuru risināšanā nepieciešams iesaistīties starpvalstu pētniecības konsorcijiem. 

Latvijas konkursā apstiprinātajos projektos paredzēts izstrādāt mākslīgajā intelektā bāzētu monitorēšanas programmu diabēta pacientu aprūpei, pētīt fizisko aktivitāšu ietekmi uz krūts vēža prevenciju, veicināt lauksaimniecības ilgtspēju, uzlabojot augu adaptācijas spējas izaicinošos klimata apstākļos, izstrādāt olu čaumalu pārstrādes koncepciju biomateriālo kaulaudu atjaunošanai, izveidot tehnoloģiskos risinājumus alumīnija atkritumu pārstrādei, iegūstot ūdeņradi, ko izmantot enerģētikā, kā arī pētīt specializēta betona izveidi, kurā ilglaicīgi varētu uzglabāt bīstamos atkritumus. Paredzēts arī pētīt sabiedrības un ekonomikas izmaiņas trīs Baltijas valstu reģionos pēdējo simts gadu laikā, lai noteiktu,  kādas ir bijušas ekonomikas attīstības tendences minētajos reģionos.

Baltijas pētniecības programmas projektu īstenošanai kopējais pieejamais finansējums ir 7,5 milj. eiro. Apstiprināto projektu  īstenošanas izmaksas variē no 800 tūkstošiem eiro līdz vienam miljonam eiro.

Baltijas pētniecības programma ir viena no programmas “Pētniecība un izglītība” aktivitātēm, ko finansiāli atbalsta EEZ/N granti. Programmas kopējais pieejamais finansējums Latvijā, Lietuvā un Igaunijā ir 23,5 milj. eiro. Programma veicina Baltijas valstu pētniecības institūciju sadarbību ar Lietuvas, Igaunijas, Norvēģijas, Islandes un Lihtenšteinas pētniecības organizācijām. Programmu apsaimnieko Izglītības un zinātnes ministrija, kas atbild par programmas īstenošanu Latvijā, bet VIAA ir programmas ieviesējs un veic projektu vērtēšanu, īstenošanas uzraudzību un kontroli.

 

Baltijas Pētniecības Programma

3. kārtas rezultāti / Latvija

Finansēšanai apstiprināto projektu saraksts

No.*

ID

Nosaukums

Project iesniedzējs

Budžets

1.

EEA-RESEARCH-60

Integrētais modelis diabētiskās retinopātijas skīningam un monitorēšanai, izmantojot riska-stratificēšanu un uz mākslīgo intelektu bāzēto automatizēto acs dibena attēlu analīzi (PerDiRe)

Latvijas Universitāte

1 000 000,00

2.

EEA-RESEARCH-64

Daudzgadīgās airenes adaptācijas un plastiskuma uzlabošana drošām un ilgtspējīgām pārtikas sistēmām, izmantojot CRISPR-Cas9 tehnoloģiju - EditGrass4Food

Latvijas Universitāte

1 000 000,00

3.

EEA-RESEARCH-85

Atkritumi - resursiem stratēģijas piemērošana olu čaumalu pārveidošanā par nākamās paaudzes biomateriāliem kaulu reģenerācijain

Rīgas Tehniskā universitāte

799 787,00

4.

EEA-RESEARCH-92

Alumīnija reciklēšana ūdeņraža iegūšanai - no atkritumiem caur ūdeņraža radītu enerģiju uz alumīnija oksīdu – AliCE-WHy

LU Cietvielu fizikas institūts

800 000,00

5.

EEA-RESEARCH-164

Fiziskās aktivitātes kā krūts vēža prevencijas līdzeklis: molekulāro mehānismu izpēte

Latvijas  Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs

1 000 000,00

6.

EEA-RESEARCH-165

Jaunu betona tipu izveide bīstamu atkritumu ilglaicīgas uzglabāšanas un apsaimniekošanas vajadzībām

Rīgas Tehniskā universitāte

865 661,25

7.

EEA-RESEARCH-173

Jauni biorafinēšanas risinājumi lignocelulozi saturošu atkritumu valorizācijai

Rīgas Tehniskā universitāte

800 000,00

8.

EEA-RESEARCH-174

Kvantitatīvie dati par sociālajām un ekonomiskajām transformācijām trīs Baltijas valstu reģionos pēdējos simts gados vēsturisko transformāciju analīzei un nākotnes izaicinājumu pārvarēšanai

Vidzemes Augstskola

999 092,70

* Projektu secība veidota pēc to iesniegumu numuriem.