Valsts valoda Vienota skola
Skola

Lai sniegtu atbalstu skolu pārejai uz vienotu izglītības sistēmu un mācībām latviešu valodā, British Council pārstāvniecība Latvijā sadarbībā ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju (LR IZM) ir izstrādājusi pilotprojektu skolu partnerību veidošanai. Septembrī dalību pilotprojektā uzsāks 18 skolas Rīgā, Liepājā, Ventspilī, Jelgavā, Rēzeknē, Daugavpilī un Augšdaugavas novadā.

Pilotprojekts “Izglītības iestāžu partnerības kā atbalsts pārejai uz mācībām latviešu valodā” tiks īstenots no 2023. gada septembra līdz 2024. gada maijam. Tā mērķis ir plānot un īstenot aktivitātes, kas skolotājiem, skolēniem un vecākiem palīdzētu pārejā uz mācībām latviešu valodā, kā arī stiprināt apziņu, ka skolotāji spēj realizēt pārmaiņas, izvērtējot esošo situāciju un vajadzības katrā skolā.  

Pilotprojekta ietvaros izglītības iestādes veidos skolu partnerības, veicinot sadarbību, pieredzes apmaiņu un jaunu prasmju apguvi. Partnerībās piedalīsies pamatskolas un vidusskolas, kurās līdz šim tika realizētas mazākumtautību izglītības programmas,  un pirmsskolas izglītības iestādes vai latviešu mācībvalodas pamatskolas un vidusskolas.  Pilotprojekts rosinās skolu un pedagogu līdzšinējās pieredzes pārskatīšanu un transformēšanu, piedāvājot katras skolas vajadzībām pielāgotus risinājumus – seminārus, supervīzijas un konsultācijas. Izglītības iestādēm būs pieejams atbalsts aktivitāšu plānošanai, īstenošanai un izvērtējumam. Pilotprojekts arī sniegs iespēju skolām kopīgi izstrādāt stratēģiju un metodes sadarbības un pārmaiņu īstenošanai ilgtermiņā.

“Priecājamies sadarboties ar British Council pārstāvniecību Latvijā, ņemot vērā organizācijas ilggadējo pieredzi izglītības projektu īstenošanā un labāko Apvienotās Karalistes ideju un prakšu pārnesē. Pilotprojekta noslēgumā tiks sagatavoti secinājumi un ierosinājumi partnerības projektu attīstīšanai plašākā mērogā, ko turpināsim izmantot vienotas Latvijas izglītības sistēmas attīstībai,” komentē LR IZM valsts sekretāre Santa Šmīdlere.

“Pilotprojekts ir turpinājums mūsu līdzšinējam darbam, atbalstot Latvijas izglītības sistēmas modernizāciju un veidojot labvēlīgu vidi pedagogu pieredzes apmaiņai un savstarpējās izpratnes veicināšanai. No 2019. līdz 2021. gadam sadarbībā ar Rīgas Izglītības un informatīvi metodisko centru veiksmīgi īstenojām divas skolu partnerību projekta “Darīt kopā” sezonas, kuru ietvaros sadarbojās latviešu mācībvalodas un mazākumtautību skolas no visas Latvijas, un pedagogiem bija iespēja doties pieredzes apmaiņas vizītē uz Lielbritāniju. Prieks, ka Rīgas pašvaldība turpina tolaik aizsākto un ir pārņēmusi iniciatīvu veidot skolu partnerības. Tas ir tikai viens no piemēriem, kas apliecina – sadarbība un zināšanu apmaiņa ir dzinulis pozitīvām pārmaiņām, tāpēc ieguvēji būs visi pilotprojekta dalībnieki,” skaidro British Council pārstāvniecības Latvijā vadītāja Zane Matesoviča. 

British Council ir Apvienotās Karalistes starptautiska organizācija, kas veicina kultūras sakarus un izglītības iespējas vairāk nekā 100 valstīs visā pasaulē. Organizācija jau astoto gadu Latvijā īsteno programmu “People to People Cultural Engagement”, atbalstot saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības nostiprināšanos.