Skolēniem
Latvijas un novadu mācības atklātajā olimpiādē

Valsts izglītības satura centrs līdz 2023. gada 1. novembrim aicina skolēnus un jauniešus pieteikties dalībai trešajā Latvijas un novadu mācības atklātajā olimpiādē. Olimpiādi organizē Valsts Izglītības satura centrs mērķi stiprināt latviešu valodas un kultūras pratību Latvijas skolu un diasporas jauniešu vidū. Olimpiādē aicināti piedalīties Latvijas starptautisko un publisko skolu skolēni, latviešu diasporas jaunieši un ārzemju studenti, kuri mācās latviešu valodu un Latvijas kultūras kursus.

Latvijas un novadu mācības olimpiādes iniciatīvu 2021. gadā aizsāka starptautiskā vidusskola “Ekziperī” ar mērķi veidot sadarbības tiltus ar citām starptautiskajām skolām, lai efektīvāk integrētu Latvijas mācības saturu un stiprinātu Latvijas perspektīvu starptautiskās izglītības programmās. Pirmajā iniciatīvas īstenošanas gadā tika organizēts Latvijas mācības konkurss, kas pārauga atklātajā olimpiādē, integrējot Latvijas mācības un publiskajai izglītības telpai saistošās Novadu mācības priekšmetu saturu.

Olimpiādes saturu veido mācību priekšmetiem “Latvijas mācība” un speciālajam kursam “Novadu  mācība” noteiktie sasniedzamie rezultāti. Olimpiādes mērķis - pilnveidot skolēnu un studentu izpratni par Latvijas vēsturi, kultūru, dabu un ģeogrāfiju, Latvijas Valsts simboliem, Latvijas kultūrvēsturisko un dabas mantojumu kontekstā ar citām Baltijas jūras reģiona valstīm. Olimpiādes saturu palīdz veidot sadarbības partneri - Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, Latviešu valodas aģentūra, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, Latvijas Kara muzejs un Jūrmalas muzejs.

Olimpiādes patronese, Izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša uzsver: "Esmu pagodināta jau otro gadu būt patronese Latvijas un novadu mācības atklātajai olimpiādei. Laikā, kad pasaule ir tik atvērta kā vēl nekad, ir svarīgi mācīties un runāt par tēmām, kas padara mūs – latviešus – unikālus. Olimpiāde aicina bērnus un jauniešus iedziļināties tēmās par mūsu tautas tradīcijām, par piederību Latvijai, tās vēsturi, politiku, vērtībām. Aicinu skolēnus piedalīties šajā olimpiādē, kas pulcē bērnus no visas pasaules, lai pievērstos Latvijai visā tās krāšņumā.”

Savukārt, domājot par olimpiādes nozīmi - atklātās olimpiādes vadītājs un idejas autors Edgars Bērziņš skaidro: “Ņemot vērā, ka latviešu valodas un kultūras pratība kā Latvijas publiskajās un starptautiskajās skolās, tā diasporā ir jāstiprina, esmu gandarīts, ka pirms diviem gadiem uzsāktā iniciatīva Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministra patronāžā - Latvijas mācības konkurss - ir izaudzis līdz nacionālā līmeņa pasākumam - atklātajai olimpiādei, kurā pagājušajā gadā piedalījās vairāk nekā 600 dalībnieki. Olimpiāde ir nozīmīgs ieguldījums latvietības un latviskā saglabāšanā, uzturēšanā un popularizēšanā gan Latvijā, gan ārzemēs."

Olimpiāde sekmē demokrātiskas un pilsoniski atbildīgas personības veidošanos, paaugstinot piederības izjūtu Latvijas valstij. Trešās atklātās olimpiādes temats “Latvija Eiropā un Eiropas idejas Latvijā”. Olimpiāde norisināsies divos posmos - 17. novembrī attālināti un 1. februārī hibrīda formā (klātienē un attālināti) ar svinīgo apbalvošanas ceremoniju 28. martā olimpiādes iniciatīvas aizsācēja - starptautiskās vidusskolas “Ekziperī” telpās. 

Pieteikšanās ir atvērta līdz 1. novembra pusnaktij. Pirms pieteikuma anketas aizpildīšanas, aicinām iepazīties ar Atklātās olimpiādes Latvijas un novadu mācībā nolikumu! Sīkāka informācija: www.visc.gov.lv.