IKT projekta koordinatore
Darbā ar jaunatni iesaistītos aicina uz pieredzes apmaiņas semināru Ventspilī

Ventspils – Latvijas Jauniešu galvaspilsēta 2020 aicina darbā ar jaunatni iesaistītos uz pieredzes apmaiņas semināru “Cik gigabaitos var ietilpināt jaunatnes darba pieredzi?”. Pasākums Ventspilī notiks 9. un 10. oktobrī un šoreiz seminārā akcenti tiks likti tēmai par digitālo darbu ar jaunatni.

Piedalīties aicināti visas Latvijas jaunatnes lietu speciālisti, jaunatnes darbinieki, nevalstisko organizāciju un citu institūciju pārstāvji, kuru darbs norit ciešā saskarē ar jauniešiem. Seminārā būs iespēja iepazīt darba ar jaunatni pieredzi Ventspilī, bet praktiskajās mācībās gūt jaunas digitālā darba prasmes, kas vērstas uz jauniešu līdzdalības veicināšanu.

Praktiskās mācības par digitālo darbu ar jaunatni tematiski aptvers gan digitālo rīku izmantošanu, gan digitālās aktivitātes, ko veikt kopā ar jauniešiem, gan saturiskās aktualitātes digitālajā jomā. Kopā ar Ventspils Digitālā centra speciālistiem varēs iemācīties veidot vizuāli efektīvus plakātus, infografikas, iemēģināt roku nelielas video studijas iekārtošanā, kā arī iepazīties ar datorspēles Minecraft vidi un kā to izmantot jauniešu līdzdalības veicināšanā.

Klātienes dalībnieku skaits ir ierobežots, taču ar digitālu risinājumu palīdzību dosim iespēju interesentiem seminārā piedalīties attālināti. Ar pilnu semināra programmu iespējams iepazīties Ventspils Jauniešu portālā www.jauniesi.ventspils.lv. Pieteikšanās norisinās līdz 30. septembrim, aizpildot veidlapu.

Šo semināru Latvijas Jauniešu galvaspilsētā 2020 organizē Ventspils Jauniešu māja un Ventspils Digitālais centrs un tā norisi līdzfinansē Izglītības un zinātnes ministrija Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros, kā arī Ventspils pilsētas pašvaldība.
Konkurss par Jauniešu galvaspilsētas statusa iegūšanu notiek jau piekto gadu, lai popularizētu darbu ar jaunatni pašvaldību vidū; stiprinātu pašvaldību sadarbību jaunatnes jomā, labās prakses un pieredzes apmaiņu; turpinātu iedibinātās tradīcijas darbā ar jaunatni; paaugstinātu darbā ar jaunatni iesaistīto personu, pašvaldību un organizāciju, kas organizē darbu ar jaunatni prestižu; veicinātu jauniešu līdzdalību un iesaistīšanos sabiedriskajos procesos.